Nyheter

Att resa med studerande som behöver särskilt stöd är lärorikt för alla

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Yrkesinstitutet Live har långa traditioner av att ordna utlandsperioder för studerande som behöver särskilt stöd. Erfarenheterna har stärkt kompetensen. Tack vare kompetensen och den gedigna praxisen har läroanstalten beviljats Erasmusstadgan för yrkesutbildning.
Människor i ett gruppfoto

Från yrkesinstitutet Live, Invalidstiftelsens yrkesinstitut, ger man sig inte ut i världen ensam eller med en tom matsäck. Man har fått uppleva mycket av Europa i form av utbyten finansierade genom Erasmus+. De senaste resorna har gjorts inom ramen för projektet Europe Tomorrow. Det är lätt att resa från Live. Utan noggrant ledda förberedelser går det dock inte att åka.

Yrkesinstitutet Live är en läroanstalt som erbjuder särskilt stöd. De studerande har många slags specialbehov. Live följer principen om jämlikhet. 

– Det strategiska målet är att så många unga som möjligt ska ha möjlighet att bekanta sig med andra delar av världen och vad arbete på annat håll innebär. Man får se att det finns många sätt att utföra ett arbete, berättar utvecklingsdirektör Liisa Metsola.

Metsola minns fastighetsservicestuderandenas resa till Ungern. När de studerande skulle inleda arbetet var det alltid något fel på apparaterna eller maskinerna. Eleverna var ofta tvungen att börja arbetsdagarna med att reparera dem. Detta väckte både förundran och nöje bland finländarna. Man kan mycket väl föreställa sig att den dåliga utrustningen också orsakade irritation. Det här var helt klart ett tillfälle för yrkesinriktat lärande.

Stödpersoner med på resan

I regel är det studerande som avlägger grundexamensstuderande fått åka på resa. Utbytena har gjorts inom den egna branschen och pågått i två veckor. Resorna har varit lyckade. De studerande har förberetts grundligt inför resan. Man har ordnat resedokument, europeiska sjukvårdskort och försäkringar. Eleverna har också bekantat sig med mållandet och dess kultur. Engelskaläraren har haft ansvaret för förberedelserna. Gruppen har också gjort upp ett kulturprogram för sin fritid.

Eftersom de studerande behöver särskilt stöd har också stödpersoner deltagit i utlandsperioderna. Stödpersonen har varit antingen en lärare eller en handledare inom branschen. För många studerande har resan till och med varit den första gången de gått genom flygplatsens säkerhetskontroll och flugit.

– Stödpersonerna är med på resan 24/7. De deltar också i fritidsaktiviteterna på kvällar och veckoslut. Till exempel på Island har man ibland kopplat av i Blue Lagoon, berättar Metsola.

Stödpersonerna har tillsammans med studerandena fått uppleva vikten av grundläggande färdigheter i livet. En lärare bodde tillsammans med sin studerandegrupp i en villa. Ganska snart lade läraren märke till att pojkarna inte hade några vardagsfärdigheter. Då hjälpte inget annat än att ta på sig papparollen. Läraren lärde de studerande hur man lagar mat och tar hand om hemmet. Var och en deltog i tur och ordning. Det här var säkert också en lärupplevelse som etsat sig fast i minnet på många.

Resorna fortsätter efter corona

Även om de flesta resorna har gått bra, har allt inte alltid gått som planerat. Det är dock mycket sällan man avbrutit en resa. Ibland har någon studerandes hemlängtan blivit för stor och då har man återvänt hem. Nu har naturligtvis ett mycket större problem än hemlängtan, corona, påverkat också Lives utlandsperioder. Man hade redan förberett resor för våren 2020, som man varit tvungen att avboka. Det var också planerat att inleda ett nytt Europe Now-projekt. Också det här projektet väntar på bättre tider.

– Många planer har gått i stöpet på grund av corona. Det blir nog rusning när man börjar öppna upp igen. Studerandena väntar på möjlighet att resa till Ungern, Holland, Frankrike och ja, överallt, konstaterar Metsola.

Eftersom Live har långa och förtjänstfulla traditioner inom mobilitetsprojekt har organisationen år 2017 beviljats Erasmusstadgan för yrkesutbildning. Denna ackreditering underlättar när man ansöker om fortsatt finansiering. 

– Verksamheten har fått större volymer och fler studerande har kunnat skickas till Europa. Vi har ansökt om en fortsättning på ackrediteringen och vi vill verkligen fortsätta verksamheten så fort det är möjligt, säger Metsola.

Utlandsperioderna lönar och lär 

Förutom att yrkeskompetensen och yrkesidentiteten har stärkts har studerandena utvecklats också på andra sätt under de två veckor långa resorna. Kanske vore det till och med mer riktigt att skriva att förutom personlig tillväxt har också yrkeskunskapen ökat. Framför allt har ungdomarna märkt att de klarar sig utanför hemlandets gränser. En ny värld har öppnats för dem och deras synsätt har vidgats. Deras självkänsla och självförtroende har ökat när de har övervunnit sin spänning och rädsla. Europa har lämnat sina spår i Lives studerande, men de studerande vid yrkesinstitutet Live har också lämnat sina spår i Europa. Till exempel väggarna i Finland-skolan i Fuengirola är målade av ytbehandlare och inredare från Live.

– Även om jag själv ser på verksamheten främst ur helikopterperspektiv och inte har deltagit i det praktiska, har jag en positiv bild av utlandsresorna. Man behöver inte vara rädd för att skicka studerande som behöver särskilt stöd utomlands. I och med att de studerande har stödpersoner med sig är resorna tillgänglighet när den är som bäst, uppmuntrar Metsola. 

Europe Tomorrow

  • Projekttyp: Erasmus+ för yrkesutbildning, mobilitetsprojekt
  • Koordinator: Invalidstiftelsen och yrkesinstitutet Live (tidigare Keskuspuiston ammattiopisto)
  • Projekttid: 6/2019–12/2021
  • Partnerländer: mobilitet till Spanien, Tyskland, Portugal och Sverige
  • Finansiering: 68 987 €

Skribent: Taina Kylmänen