Nyheter

Åtta finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Internationalisering Allmänbildande utbildning
Titeln eTwinning-skola 2021–2022 tilldelades totalt 2 935 europeiska skolor. I år har rekordmånga finländska skolor fått titeln, sammanlagt åtta skolor.
Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, som också inspirerar andra skolor att utveckla sin internationella verksamhet.
Kannettava tietokone

Kummun koulu från Outokumpu ansökte om titeln för andra gången. – Vi uppskattar titeln och strävade efter att få den en gång till, säger enhetsskolans rektor Minna Lemmetyinen. – Titeln bekräftar att skolans verksamhet är av hög kvalitet. Den är ett konkret bevis på att vi satsar på att utveckla vår skola.    

– Helt konkret får vi med hjälp av eTwinning uppmärksamhet, europeisk synlighet och nya samarbetspartners, bedömer Lemmetyinen. – Titeln ökar på samarbetet mellan skolorna regionalt samt med Itä-Suomen yliopisto. Att ansöka om själva titeln gav Kummun koulu en ypperlig möjlighet att granska sin egen verksamhet. – eTwinning erbjuder således ett konkret verktyg för att leda skolans utvecklingsarbete. 

Den internationella dimensionen till småbarnspedagogiken på ett naturligt sätt

På daghemmet Mukulax blev man ivriga på att ansöka om titeln eftersom daghemmet deltar i Erasmus+ -projekt. Mukulax vill visa, att det också i småbarnspedagogiken är möjligt och roligt att jobba internationellt. – Vi provar gärna på nya projekt som berikar vår verksamhet. eTwinning erbjuder intressanta fortbildningar. Dessutom önskar jag att eTwinning-verksamheten hjälper oss att rekrytera lärare, säger Marja-Terttu Puurila, som är chef för daghemmets enhet i Hirvensalo i Åbo. 

Global fostran och internationalisering ingår i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Dessutom poängterar grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning kulturell mångfald. – Genom internationella aktiviteter har vi bättre möjligheter att bekanta oss med andra språk och kulturer, konstaterar Puurila. – I våra Erasmus-projekt sammanställer vi en video till barnen. Vi skapar en berättelse, där en maskot är ute på äventyr i olika länder.  Vi startar veckan med att se på videon. Under veckan bekantar vi oss med landets musik, sagor, mat, annan kultur och livsstil. Så får också de barn vars föräldrar inte reser en möjlighet att bekanta sig med kulturen och vardagen i ett annat lands daghem eller skola.  

Bättre möjligheter för skolor att utveckla digitala kunskaper samt global fostran och internationalisering 

Vid skolan Nokia-Vihola i Nokia har användningen av eTwinning spridit sig som ett verktyg till allt flera lärare. 

– Det europeiska samarbetet har så småningom utvecklats till en naturlig del av det vardagliga arbetet berättar rektor Jaana Rautniemi. Internationalisering har redan länge haft en viktig roll i skolan verksamhetsplan. Förutom att våra egna lärare var ivriga på att ansöka om titeln motiveras vi också av att locka andra skolor i vårt område att komma med i eTwinning. – I en föränderlig värld, där de digitala kunskaperna blir allt viktigare, erbjuder eTwinning utmärkta verktyg för att utveckla dessa kunskaper vidare, konstaterar lektor Satu Matikainen.

– Som eTwinning-skola har vi en plats på första parkett för att utveckla både personalens yrkesskicklighet och hela skolans verksamhet. Vi håller oss à jour om utvecklingen på utbildningens fält samt får verktyg och metoder till att uppfylla läroplanens krav, bedömer Matikainen. Med hjälp av titeln eTwinning-skola är det i framtiden ännu lättare att få kontakter med andra europeiska skolor och starta samarbete med dem. – Visst ger titeln eTwinning-skola oss gynnsam synlighet och ett positivt rykte. 

Virtuella resor under pandemin

– För tillfället jobbar vi med vår första Erasmus+ -mobilitetsprojekt någonsin. Det är inte så vanligt för lågstadier i vår kommun. Vi är föregångare.

I respektive ”Act Green” -projekt hann lärare och elever besöka två partnerländer, Portugal och Italien. Vi hann också vara värd för en mobilitetsperiod före pandemin ställde till det.  – Vi ville inte ge upp. Då vi förstod vilket fint projekt vi hade, sökte vi om en förlängning för projektperioden. Nu har vi ordnat vår första virtuella resa till Grekland, berättar Matikainen. Att ordna en virtuell resa var nytt för alla skolor och alla upplevde resan som verkligen givande. Vi lärde oss mycket nytt. 

 – Vi upplever att internationalisering borde vara en naturlig del av skolans vardag. Varje elev bör få upplevelser av det internationella samarbetet, olika kulturer och världsmedborgarskap oavsett om hen har möjlighet att resa utomlands eller inte, summerar Rautniemi. 

Betydelsen av global fostran och internationalisering har ökat och ökar hela tiden på grund av allt snabbare och effektivare digitala förbindelser. I alla yrken behöver man internationella kontakter och samarbetskunskaper. – Vi har fått verktyg att koncentrera oss på det som vi har gemensamt i motsats till det som skiljer oss. För att uppnå detta har vi upplevt att eTwinning är den säkraste och lämpligaste plattformen.

eTwinning är ett verktyg och nätverk för internationalisering finansierat av EU:s Erasmus+ -program. eTwinning förenar europeiska skolor, lärare och elever. I eTwinning gör skolorna internationellt samarbete digitalt. eTwinning-skolorna är föregångare på fem olika områden: digitala praxis, säker bruk av webben, innovativa och kreativa pedagogiska metoder, befrämjade av personalens fortbildning samt befrämjade av kooperativ inlärning både bland personalen och eleverna.

Supportservice och koordinering:

Programansvarig Riikka Aminoff
rnamn.efternamn [at] oph.fi
Tel. 029 533 1387

Programansvarig Olga Lappi
rnamn.efternamn [at] oph.fi
Tel. 029 533 1593

eTwinning-skolor i Finland 

2021–2022
•    Kauhajoen lukio (Kauhajoki)
•    Kummun koulu E-9 (Outokumpu)
•    Lastentalo Mukulax (Turku)
•    Nokia-Viholan koulu (Nokia)
•    Oulun normaalikoulu (Oulu) 1–6
•    Riihenmäen koulu (Mäntsälä)
•    Säynätsalon yhtenäiskoulu (Säynätsalo)
•    Väliojan koulu (Haapajärvi)
 
2020–2021
•    Havukosken koulu (Vantaa)
•    Kyrkbackens skola i Nagu (Parainen)
•    Kärpäsen peruskoulu (Lahti)
•    Lapin koulutuskeskus REDU (Kittilä)
•    Ylitornion yhteiskoulun lukio (Ylitornio)