Nyheter

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Välbefinnande Lärare och pedagogisk personal Läroplan Säkerhet och trygghet
Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen i skolorna 13–17.9.2021. Temat är "Se och syns i trafiken". Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen betonar att barns och ungas delaktighet i trafikfostran är viktig. Detta innebär till exempel att bli hörd, ha möjlighet att påverka material och metoder för lärandet och att föregå med gott exempel för sina jämnåriga.
Liikenneturvallisuusviikko korostaa lasten ja nuorten osallistumista ja osallisuuden kokemista liikennekasvatuksessa.

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet för trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande inom alla utbildningsstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.

Med hjälp av temat "Se och syns" vill man väcka diskussion både i skolorna och hemma om hur man rör sig i mörker, om uppmärksamhet i trafiken samt om hur barn och unga beaktas i trafiken.

– Trafiksäkerheten är en del av kompetensen som berör välbefinnandet, som stärks i läroplanerna för både den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Det är att ta hand både om sig själv och andra. Under trafiksäkerhetsveckan betonas barns och ungas deltagande och delaktighet. Det handlar om att öka kunskaperna och färdigheterna, men åtminstone lika mycket om att inta attityder som främjar trafiksäkerheten. Det väsentliga i trafikfostran är inte bara hur vi vuxna uppfattar ämnet, utan också vad barn och unga själva tänker om trafiken och hur de rör sig där", berättar undervisningsrådet Kati Mikkola vid Utbildningsstyrelsen.

– Även om de vuxna ansvarar för barnens trafiksäkerhet kan barnet själv delta i trafikfostran som en aktiv aktör och inte bara som föremål för den. Till exempel en av veckans uppgifter i högstadiet eller på andra stadiet är att skriva en insändare till lokaltidningen om farliga platser under skolresan eller den övriga trafiken. Ungdomarna får också själva planera innehållet i trafikfostran tillsammans med klassen", fortsätter Trafikskyddets planerare Tomi Niemi.

Trafikfostran ger verksamhetsmodeller för olika situationer

I Trafikskyddets enkät för skolelever* frågade man till exempel om otrevliga situationer under skolvägen. I skolelevernas svar betonades förutom fall med cykel och halkningar även nära ögat-situationer vid övergångsställen och korsningar. Även vansinneskörande bilister och svårigheten att få plats för att korsa övergångsställen lyftes fram.

– Trafikfostran i skolorna har en mycket viktig betydelse för barn och unga. Med hjälp av den kan man erbjuda verksamhetsmodeller till exempel för hur man ska gå till väga i ovan nämnda otrevliga situationer. Trafikfostran ger alltså barnet konkret hjälp och förbättrar trafiksäkerheten. Även den upplevda säkerheten stärks, vilket är viktigt för att stödja självständig rörlighet", understryker Niemi.

Mer information:

Undervisningsråd Kati Mikkola, Utbildningsstyrelsen

tfn 029 5331 822

Planerare Toni Niemi, Trafikskyddet

tfn 020 7282 334