Nyheter

Cygnaeus-priset 2021 tilldelas verksamhet som främjar elevernas välbefinnande och delaktighet

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Kulturväsendet Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet
I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år.
Oppilaat tietokoneella

Med priset vill man lyfta fram verksamhet och verksamhetsmodeller där man strävat efter att stödja orken, välbefinnandet och delaktigheten hos barn, elever eller studerande under det gångna läsåret och tiden med distansundervisning.

– Det har varit ett tungt år då undervisningen har varit splittrad i många daghem, skolor och läroanstalter på grund av pandemin. Många barn och unga har också varit tvungna att hålla paus från aktiviteter som ger glädje i vardagen, såsom hobbyverksamhet. Därför vill vi nu med Cygnaeus-priset ge erkänsla åt verksamhet som har bidragit till att stödja barnens, elevernas och de studerandes ork, säger programsakkunniga Kati Inkinen från Utbildningsstyrelsen. 

Priset kan tilldelas en skola, läroanstalt, en enhet inom småbarnspedagogik eller någon annan instans som har främjat barnens, elevernas eller de studerandes välbefinnande.

Pristagaren utses av undervisningsminister Li Andersson och professor Mari-Pauliina Vainikainen. Cygnaeus-medaljen som formgivits av Essi Renvall delas ut i november 2021. 

Ge ditt förslag på vem som ska få Cygnaeus-priset senast 19.9.2021.  

Skolstyrelsen instiftade Cygnaeus-priset år 1981 till minnet av den finländska läropliktsskolans fader Uno Cygnaeus (1810–1888).  Sedan 1991 har Utbildningsstyrelsen, som grundades istället för Skolstyrelsen, delat ut priset så gott som varje år. Cygnaeus-priset delades ursprungligen ut som ett hederspris för en livsgärning. År 2019 började man dela ut priset i nytt format. Med de nuvarande kriterierna tilldelas priset för verksamhet som möjliggör att ingripa i viktiga och aktuella problem som berör skolan och undervisningen.

Attachments