Nyheter

Evenemanget Your Europe Digital Roadshow ger info om möjligheter till internationell verksamhet inom utbildning

Aktuellt Erasmus+ Internationalisering
Europeiska kommissionen ger i samarbete med Utbildningsstyrelsen en inblick i vilka möjligheter det finns till internationalisering inom utbildningen i Europa.
Evenemangets pärmbild på finska: Utbildning – studerandeutbyte och andra möjligheter

Vad är Your Europe?

Europeiska unionens förordning Single Digital Gateway (SDG) har som mål att göra Europas inre marknad bättre tillgänglig för medborgarna. Målet för förordningen är att göra tjänster som gagnar medborgare och företag bättre tillgängliga genom att samla dem på ett gemensamt ställe på nätet. Serviceportalen Your Europe fungerar som ett verktyg för att verkställa SDG-förordningen i praktiken. Portalen utgör en gemensam digital ingång för EU:s medborgare och företag. Med hjälp av portalen kan medborgarna lättare hitta de tjänster de behöver, då nationella och allmäneuropeiska tjänster och resurser samlas på ett gemensamt ställe. 

Portalen Your Europe erbjuder också information om studier, arbetspraktik och ungdomsarbete utomlands, i synnerhet inom Europa. Utbildningsstyrelsen deltar i arbetet med att utveckla portalens innehåll. 

Your Europe-roadshow går av stapeln i Finland 16.9

Arbetet med att verkställa förordningen Single Digital Gateway och serviceportalen Your Europe kulminerar under sommaren och hösten 2021 i en digital roadshow. Evenemanget ordnas i varje medlemsland och presenterar ur olika perspektiv de möjligheter som serviceportalen och EU:s inre marknad erbjuder. Temat för evenemanget i Finland är utbildning. Deltagarna får även ta del av de senaste nyheterna kring projektet med Single Digital Gateway. 

Finlands evenemang Your Europe Digital Roadshow streamas direkt på nätet torsdagen den 16 september klockan 13–14. Utbildningsstyrelsen är samarbetspartner i evenemanget. 

Your Europe -marknadsföringsbild: Konkreta svar för konkreta frågor

Studerandeutbyten – och vad mer?

De program för att främja internationalisering som Europeiska unionen finansierar, och av vilka Erasmus+ säkert är det mest kända, erbjuder unga möjligheter att delta i studerandeutbyten, men vilka fler möjligheter medför internationaliseringen inom studier och utbildning? Bland annat denna fråga får ett svar under roadshow-evenemanget i Finland, som går under namnet Koulutus - Opiskelijavaihto ja muut mahdollisuudet (på svenska ”Utbildning – Studerandeutbyten och andra möjligheter”).

Kom alltså med för att höra mer om alla rättigheter, skyldigheter och möjligheter Europas inre marknad erbjuder när det gäller internationell verksamhet inom utbildningen. Anföranden hålls av bland andra Niina Etelävuori från Arbets- och näringsministeriet samt Mika Saarinen som är direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor vid Utbildningsstyrelsen.

Konferencier är journalisten Nina Rahkola. På plats för att dela med sig av sina internationella studieerfarenheter är också Roni Back och Elisa Malik, som båda är populära influencers på sociala medier.

Programmet är en timme långt och går på finska.

Program (på finska)

  • Esittelyssä Your Europe: EU:n yhtenäinen digitaalinen palveluväylä
  • Koulutus ja nuoriso: Kokemuksia
  • Koulutus ja nuoriso: Tavoitteet
  • Your Europe: Konkreettiset kysymykset ansaitsevat konkreettiset vastaukset
  • Usein kysytyt kysymykset
  • Tilaisuuden päätössanat

Läs mer

Delta här