Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor finns närmare 9 000 studieplatser

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Den gemensamma ansökan på hösten till yrkeshögskolor och universitet inleds onsdagen den 1 september klockan 8. Ansökan avslutas onsdagen den 15 september klockan 15. Ansökan kan fyllas i på adressen beta.opintopolku.fi.
Kuvituskuva, pyöräily

I den gemensamma ansökan erbjuds denna höst över 8 800 studieplatser vid 310 ansökningsmål. De flesta nybörjarplatser finns inom hälsovård och välfärd. Av nybörjarplatserna är 55% reserverade för dem som ansöker om sin första högskoleplats. 

Det erbjuds huvudsakligen finskspråkig utbildning. Största delen utgör yrkeshögskoleutbildningar: med 20 yrkeshögskolor och fem universitet. Av ansökningsmålen är 278 till yrkeshögskolor och 32 till universitet. Det finns både YH-utbildningar och högre YH-utbildningar att söka till. Merparten av universitetsutbildningarna är antingen magisterutbildningar eller avsedda för dem som genomfört öppna högskolestudier. 

Denna höst genomförs gemensam ansökan till högskolor för första gången i den förnyade Studieinfo-tjänsten
(beta.opintopolku.fi). Här hittas både utbildningarna och ansökningsblanketten. I höstens gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål, vilka sätts i prioritetsordning i ansökningsblanketten.  

Högskolorna strävar att ordna urvalsproven huvudsakligen på campus med beaktande av säkerhetsdirektiven. Högskolorna ger på sina webbplatser instruktioner för urvalsproven och information om övriga ärenden som anknyter till antagningen av studerande.  Antagningsresultaten publiceras senast 26.11 2021.

Mer information

  • Planerare Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, tfn 029 533 1758
  • Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi, tfn 029 533 1615
  • Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi,  tfn 029 533 1386