Nyheter

I Mellersta Finland arrangeras en av Finlands mest internationella festivaler

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Festivalen för modern musik Musiikin aika i Viitasaari täcker sina utgifter i första hand med finansiering från två EU-projekt.
Kesäinen kuva, jossa on Musiikin aika -festivaalin osallistujia Viitasaaren kirkon pihalla.

Musiikin aika är en festival som anordnas i juli i Viitasaari, dess program omfattar klassisk musik av kompositörer som ännu lever. Musiikin aika får i allmänhet många utländska artister via projekten Sounds Now och Ulysses Network.

– Musiikin aika är en av de mest internationella festivalerna i Finland, säger Johan Tallgren, konstnärlig ledare för festivalen.

– Vi är ett annorlunda evenemang för klassisk musik eftersom vi kan beställa verk av levande kompositörer och skapare.

År 1982 började man ordna en Sommarakademi för ny musik i Viitasaari. Namnet på evenemanget har under årens lopp utkristalliserats till Musiikin aika och fokus har förflyttats från kursverksamhet till konserter. Musiikin aika är en av de få årliga festivalerna som arrangeras inom sektorn i Finland som också erbjuder kurser. Tallgren kom med i arrangemangen av festivalen 2013 och festivalen 2014 var den första under hans ledning.
 

Idealet med mångformighet även inom klassisk musik

Musiikin aika har lång erfarenhet av europeiskt, EU-finansierat samarbete. För närvarande är festivalen med i två projekt som får finansiering från EU:s program Kreativa Europa.

Ulysses Network är ett fyraårigt projekt som i juni 2020 har beviljats ett uppföljningsprojekt som pågår till oktober 2024. Projektet administreras av musikinstitutet IRCAM i Paris, och projektet har erhållit finansiering åren 2012-2016 och 2016-2020.

- Ulysses Network skapar möjligheter för unga kompositörer och musiker. Det här är ett projekt med låg kuratering, vilket utvecklar yrkesskicklighet hos unga aktörer, förklarar Johan Tallgren.

Det andra samarbetsprojektet är Sounds Now, i det ligger huvudfokus på experimentell samtidsmusik och ljudkonst. Projektet ska genomföras 2020-2023 och i det deltar nio olika organisationer för samtidsmusik från Europa. Sounds Now, som inleddes i december 2019, främjar mångfald och diversitet på musikfältet i Europa.

– Projektet försöker lyfta fram att det bland kompositörer och musiker även finns andra än vita män. Projektet är nästan aktivistiskt i sina mål och kommer att lyfta fram frågor om icke-binär könsidentitet, sexuella minoriteter och rasifiering, berättar Tallgren.

I Finland är man rädd för att projekt ska orsaka mycket arbete. Visst kräver de mycket arbete och nätverkande. Men jag vill ändå göra intressanta och utmanande projekt.

Musiikin aika kunde inte ordnas förra sommaren på grund av pandemin. Det är orsaken till ansökan om ett ytterligare år för projektet Sounds Now. Pandemin ledde även till att man fick tänka om gällande planerna på en fortsättning av projekten.

- Sounds Now upphör 2023, men vi kommer förmodligen att få ett extra år. Detta leder till en besvärlig situation eftersom pausen på grund av pandemin gör att de två projekten nu upphör samtidigt, trots att det skulle vara ett år mellan dem. Nu måste vi lämna in nya ansökningar samma år vilket betyder att de tävlar mot varandra, suckar Tallgren. 

 

Finansieringen från Finland är begränsad

Johan Tallgren uppmuntrar till att ansöka om internationell finansiering. För Musiikin aika är de internationella projekten en viktig källa för tilläggsfinansiering.

- Det gäller att vara medveten om att vi kan i Finland endast få en bestämd summa stipendier dels av staten, dels av stiftelser. Om vi sedan vill utvidga vår verksamhet måste vi börja titta på finansiering från utanför Finland.

– Vi är förmodligen en av de festivaler i Finland som har mest finansiering från internationella stiftelser. Internationella stipendier är en väsentlig del av vår övriga finansiering.

Genom internationella projekt får man också mycket information om fältet inom den egna branschen i Europa.

– I Finland är man rädd för att projekt ska orsaka mycket arbete. Visst kräver de mycket arbete och nätverkande. Men jag vill ändå göra intressanta och utmanande projekt, konstaterar Johan Tallgren.

Enligt honom är det en ettårig process att göra upp en stipendieansökan, och olika moduler håller på att utvecklas för det arbetet. För en festival är det till exempel nödvändigt att planera artistgruppens logistik på alla festivaler runtom Europa, som hör till samma projekt.

- Parterna som deltar i sådana projekt har ofta bra nätverk och mycket kunskap om projekten. Om du har kontakt med 20-30 festivaler runtom i världen kommer du att vara insatt i fältet betydligt bättre än om du bara har kontakt med finländska festivaler.
 

En del EU-projekt har tydligare ledning än andra

Johan Tallgren har suttit första året i ledningsgruppen för projektet Sounds Now och är för närvarande även med i en forskningsarbetsgrupp.

- Ulysses Network är ett välorganiserat EU-projekt med tydlig ledning. Varje EU-projekt är strukturerat på olika sätt, och en del administreras logiskt medan andra är kollektiva. Alla vill vanligtvis vara med i EU-projekt, men ingen vill vara i ledningen för dem. Jag är glad att IRCAM vill leda. Detta projekt för samman ledare för musikfestivaler, av vilka många har känt varandra länge.

Projektet Sounds Now beskrivs av Tallgren som demokratiskt.

 - Ulysses Network är pragmatiskt, medan Sounds Now är diskussionsinriktat.

Ledningsgruppen för Musiikin aika har gått med på att koordinera projektet Sounds Now. Finansieringen möjliggör också samarbete utanför Europa, och på Musiikin aika uppträdde t.ex. 2018 gruppen International Contemporary Ensemble från New York.

Arbetet i projekten kräver dock många förhandlingar.

– För att det ska vara möjligt att förverkliga en idé krävs i allmänhet att den understöds av två eller tre partner. Vi har alltså inte ensamrätt att besluta vad vi kan göra inom projekten.
 

En liten festival är smidig

Projektet Sounds Now hade sitt första live-möte i Belgien en vecka innan pandemin verkligen tog fart. Sedan dess har mötena ägt rum via videolänk. Festivalen Musiikin aika kan dock arrangeras i sommar och programmet innehåller endast ett delvis virtuellt projekt som heter Nagori Rengakai. I det uppträder fem musiker i Viitasaari och fem musiker samtidigt i Berlin. En av de planerade föreställningarna omvandlades också till en installation.

– I övrigt har vi kommit ganska lätt undan i år. Vi är en liten festival och vi kan snabbt omvandla oss till rätt storlek för att kunna genomföra evenemanget. Vi har byggt upp sommarens något mer begränsade program på kort tid, bara två månader.

I allmänhet uppträder det tiotals utländska artister på Musiikin aika, men i år är de färre än tio. De övriga som uppträder är från Finland.

Festivalen Musiikin aika får endast fem procent av sina intäkter från biljettförsäljning, den återstående andelen kommer från internationell finansiering. Tack vare detta kan festivalen arrangeras även i dessa coronatider, eftersom det inte är nödvändigt att täcka kostnaderna med biljettförsäljning.

Säkerhetskraven under pandemitiden har dock ökat på kostnaderna, eftersom varje artist måste bo i ett eget hotellrum och transporteras med egen bil.

Det viktigaste är dock att festivalen kan arrangeras.
 

Text: Elisa Helenius