Nyheter

Mika Saarinen har valts till direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Direktören för Erasmus+- programmets nationella programkontor i Finland Mikko Nupponen går i pension. Hans efterträdare blir enhetschef Mika Saarinen, som har arbetat med programmet Erasmus+ och föregående EU-program redan i 24 års tid. Saarinen börjar i sin nya befattning den 1 juli 2021.
Mika Saarinen

Tjänsten söktes av totalt 28 personer, av vilka 7 kallades till intervju. Till befattningen valdes FM Mika Saarinen, som för närvarande arbetar som chef för Utbildningsstyrelsens enhet för internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning. 

- Jag är glad över valet, eftersom främjande av internationalisering, globalt kunnande och Erasmus+ -programmet ligger speciellt nära mitt hjärta. Mina egna internationella erfarenheter från Canada och Indien har inverkat på min uppfattning om att det är skäl att alltid också se den Europeiska unionen som en del av den globala gemenskapen. 

Saarinen har arbetat med EU-program inom så gott som alla programsektorer. Under de senaste åren har arbetet kretsat kring yrkesutbildning och den allmänbildande sektorn samt högskoleutbildning och vuxenutbildning.  

- Internationellt kunnande behövs överallt i samhället, även inom ungdomssektorn och idrotten, konstaterar Saarinen. 

- Den nya programperioden som kört igång inom Erasmus+ i år ökar ytterligare möjligheterna att skaffa kunnande och bilda nätverk både inom EU och globalt, speciellt för nya aktörer. Därför är det särskilt inspirerande att just nu ta över rodret för Erasmus+ -programmet i Finland. 

Vid Erasmus+ -programmets nationella kontor arbetar ungefär 50 personer. Programkontoret ansvarar för genomförandet av programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren i Finland.

 

Ytterligare information:
Mika Saarinen
tfn +358 29 5338543
fornamn.efternamn(at)oph.fi