Nyheter

Nya tekniska och samhälleliga dimensioner hos musik och dans

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Det finländska företaget inom musikteknologi, Holonic Systems, har accepterats med i två Kreativa Europa-projekt: för att skapa ett europeiskt utbildningsprojekt inom musikteknologi och experimentella dansföreställningar.
VAIN_luova_eurooppa_vibes_connected_dance
Holonic Systems workshop på Musical Instrument Museum i Bryssel.

Ove Holmqvist, som bor i Kanada, har ingen yrkesmässig musikbakgrund utan har tagit examen inom mediebranschen. Till en början arbetade han med videor och senare på ljudsidan.

– Jag märkte att jag är intresserad av att jobba med ljud, säger Holmqvist.

Idag tituleras han konstnär, producent och designer.

För tre och ett halvt år sedan grundade Holmqvist företaget Holonic Systems tillsammans med brittiska Mark Hakonen-Meddings  och fransmannen Henry David. Det nya företaget var en fortsättning på ett projekt som de hade inlett redan tio år tidigare. Hakonen-Meddings och David bor i Bryssel, och därför sker samarbetet vanligtvis på distans. 

– I vårt företag studerar vi hur man kan utnyttja musik bättre. Vi upplever att musiken är underutnyttjad i vårt samhälle. Musik kan nämligen vara mer än bara underhållning. Musik är också ett verktyg med vilket det är till exempel möjligt att inverka på sinnesstämningen eller höja prestandan på jobbet och när man motionerar. Vi vill också göra musiken i högre grad till en gemensam upplevelse, berättar Holmqvist.

Treklövern har utvecklat appen Holon.ist, i vilken rörelse, biologiska data och data om omgivningen genererar musik. Först gäller det dock att välja vilken typ av ljud bestämda rörelser och bestämda data ska generera.

– Här sker komponerandet på sätt och vis nerifrån uppåt och det finns inte nödvändigtvis en enhetlig vision. Musiken utgår från signaler, det vill säga artistens rörelser. I appen omvandlas en rörelse åt gången till ljud. När vi ser att kombinationen av rörelse och ljud både låter och känns bra, då bygger vi verket runt det. Vi skapar förutsättningarna för musik och musiken skapas ögonblick för ögonblick. I allmänhet tänker vi inte att musik kan vara slutresultatet av något, förklarar Holmqvist. 

 

Vibes - Connected Dance -hankkeen Ove Holmqvist
Ove Holmqvist. 

 

Gränserna mellan dans och musik suddas ut

Holonic Systems är med som deltagare, eller snarare som kund i Music Tech Europe Academy. Detta är ett nytt hybridutbildningsprojekt som är skalbart och som riktar sig till europeiska innovatörer, entreprenörer, startup-företag och små och medelstora företag inom musikteknologi. Dess fysiska verksamhetsställe finns i Paris.

Music Tech Europe Academy har fått understöd av Kreativa Europa. Holonic Systems deltar även i ett annat projekt som erhållit stöd av Kreativa Europa, nämligen Vibes – Connected Dance. Det här är huvudprojektet för Holonic Systems EU-finansiering. Huvudpartnern är det franska företaget Orbe, som har skapat en plattform för appen.

- Plattformens egentliga uppgift är att återge musik och dansinstruktioner under evenemang. Plattformen definierar växelverkan med hjälp av dessa två innehållstyper. Själva ljuddesignen görs på annat ställe, berättar Ove Holmqvist.

I Vibes deltar också holländska ICK Dance Centre, C-Dare (Coventry University Centre for Dance Research) från Storbritannien och universitetet Bassano del Grappa University från Italien.

Holonic Systems producerar för projektet ljuddesignen och konceptdesignen för ett evenemang tillsammans C-Dares koreografer.

Holmqvist är projektets enda tekniska konsult. Holonic Systems arbetar även med innehållsutveckling: koreografi och musik.

- Orbes plattform är annorlunda än den som vi har i bruk. När jag designar ljud eller musik måste jag tänka på det på ett annat sätt än när jag gör med mina egna system. Deras plattform är mer linjär än vår i det hänseendet att det musikaliska innehållet är mer förutbestämt. Detta underlättar komponerandet men begränsar i viss utsträckning formatet på slutresultatet. Å andra sidan kan instruktioner riktade till deltagarna skapa nya interaktioner, förklarar Holmqvist.

Projektet är ännu i prototypfasen. När projektet är färdigt är det möjligt att framföra de föreställningar som skapats på flera olika platser. Holonic Systems vill inte att dess dansföreställningar ska vara traditionell dans.

- Vi vill ställa frågan, om det här är en dans eller om det ens är musik. Den experimentella approachen sänker framför allt tröskeln för att delta. Det handlar ändå om att ha roligt och inte om att prestera. Om verket ser bra ut och låter bra tror jag inte ens att det spelar någon roll vilken genre det handlar om.

Holmqvist kom till att göra extempore samarbete med ett annat delvis finländskt Kreativa Europa-projekt, dvs. projektet European Design Upgrade: Transnational Capacity Building. Projektet sparrade kreatörer och kreativa företag till den internationella marknaden. Holmqvist designade tillsammans med Urban Mills verkställande direktör Kari Mikkelä och luftakrobaten Ilona Jäntti en virtuell dansföreställning för Jäntti.

- Ilona hade hängt upp en kontorsstol med ett rep från taket på Urban Mill. Föreställningen ägde rum hängande från repet och stolen och streamades för evenemanget Dutch Design Week. 

 

Vi upplever att musiken är underutnyttjad i vårt samhälle. Musik kan nämligen vara mer än bara underhållning. Musik är också ett verktyg med vilket det är till exempel möjligt att inverka på sinnesstämningen eller höja prestandan på jobbet och när man motionerar.

 

Publiken är även dansarna

Holonic Systems verk i projektet Vibes ̶ Connected Dance fungerar så att publiken är samtidigt dansarna i själva verket. Deltagarna träffar först de andra deltagarna i en park, på ett torg eller något annat öppet men avgränsat offentligt utrymme.

De har hörlurar från vilka de hör instruktioner. Instruktionerna talar om för dem hur de ska röra sig. Deltagarnas rörelser genererar dans och samtidigt musiken som de även hör från hörlurarna.

Om två deltagare kommer nära varandra registrerar deras smarttelefoner detta och de blir en enhet som får samma instruktioner.

- Här finns många roliga, öppna faktorer som inverkar på det slutliga resultatet. Rörelserna kan skapa helt nya kombinationer i musiken. Målet är inte nödvändigtvis uttrycksdans, istället utforskar man omgivningen och interaktionen med de andra deltagarna. Dansen i föreställningarna behöver inte vara vacker att se på, förklarar Ove Holmqvist.

Deltagarna dansar egentligen inte, i stället kan de gå, springa eller ta danssteg.

– Idén går ut på att röra sig från plats till plats och träffa olika människor och resultatet är musik. Nu ska vi ännu studera hur intressant interaktion uppstår. Rörelsen mellan grupperna kanske påverkar musiken. Olika möten och rörelser i olika riktningar kan ändra på musiken, beskriver Holmqvist.

På detta sätt kan man egentligen göra musik med vilka rörelser som helst. Holonic Systems har en video där musik genereras av deltagarens rörelser under matlagning.

- Jag hoppas att min mjukvara ska bidra till att skapa en kultur där musiken inte bara består av gamla inspelningar som går runt. Målet är att få människor som går på Vibes evenemang att också börja använda vår Holon-programvara.

Holon-appen kan laddas gratis i en smarttelefon. Det finns även en mer avancerad editorapp Holon.ist som är avsedd för proffs. Den kostar 14 euro.

 

Ansökan gick igenom på andra försöket

Projektet Vibes startade hösten 2020. Det första året gick åt till planering och när pandemin ställde alla planer på huvudet.

– Det är först under det här året som vi åstadkommit något konkret, konstaterar Holmqvist. 

Projektet kommer att pågå i ytterligare ett och ett halvt år.

Holonic Systems och de europeiska samarbetspartnerna hade de facto ansökt om finansiering av Kreativa Europa för samma projekt en gång tidigare, dock utan att lyckas. Till all lycka var de enträgna och ansökte på nytt eftersom ansökan den gången godkändes.

– Det lönar sig att ansöka Kreativa Europa-bidrag, men det är också klokt att ha andra inkomstkällor, eftersom bidraget i sig inte räcker för att ge tillräckliga inkomster, påpekar Holmqvist.

När de fick finansieringen hade pandemin redan brutit ut.

– Vi var inställda på att ordna en workshop i slutet av året, men det blev förstås inte av. I somras hölls dock workshops runtom i Europa dit det var möjligt att resa.

Holmqvist hyser hopp om att de på hösten ska kunna delta i Milano i Music Tech Europe Academys accelerator, på vilken affärsverksamheten utvecklas.

 

Text: Elisa Helenius