Nyheter

Projektet Vaikuta! blev en hit och en framgångsprodukt för Nuorten Suomi

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn EU:s ungdomsprogram
Vaikuta!-temadagen för skolorna, som har sitt ursprung i Nuorten Suomis Erasmus+-projekt, fick ungdomarna intresserade av att påverka och dela idéer med beslutsfattarna. På rekommendation av universitetsforskare sprids temadagen nu i hela Finland. I fortsättningsprojektet vidareutvecklas Vaikuta!-temadagen.
Två unga människör med en mobiltelefon

Så här kan det också gå: ett lokalt Erasmus+-projekt är på god väg att bli en nationell hitprodukt.

Det var det som hände föreningen Nuorten Suomis kampanj Vaikuta!. Kampanjens ursprungliga syfte var att förbereda inför landskapsreformen och den ungdomsfullmäktige som nämns i den. Vaikuta! skapade en verksamhetsmodell med vilken nämnda ungdomsfullmäktige skulle inspirera alla unga att påverka i sina egna och samhällets frågor.

Landskapsreformen avbröts, men temadagarna i kampanjen Vaikuta! blev en framgångshistoria ändå. Temadagarna imponerade både på forskare och på dem som arbetar med unga runt om i landet.

– Numera är Vaikuta!-temadagen med i eller tillämpas på något sätt i nästan alla våra aktiviteter, säger Carita Hännivirta, utvecklingschef vid Nuorten Suomi och expert nummer ett på Vaikuta!.

Vi påverkar tillsammans

I dagsläget har Vaikuta!-temadagarna ordnats på olika håll i Finland, från Tammerfors till Kajanaland. Temadagen samlar en hel åldersklass för att på telefon spela det interaktiva Vaikuta!-gruppspelet. Det får på olika sätt de unga att fundera på hur man påverkar i stora och små saker i skolan, i hemkommunen och i vidare bemärkelse.

Man kommer inte vidare i spelet utan att diskutera med andra, utan att fundera på vad man själv tycker och utan att berätta det för rätt beslutsfattare. Spelets teman anpassas lokalt så att de intresserar spelarna. 

De unga lockas att ta ställning till exempelvis hurdana hobby- och samlingsplatser hemkommunen erbjuder de unga nästa år. Eller om den egna skolans kurator i fortsättningen kan nås via sociala medier. I bästa fall deltar också lokala politiker Vaikuta!-temadagen. För politikerna har det ofta varit lika lärorikt att delta som för de unga. Politikerna möter och hör sällan de unga, redan bara därför att de unga rör sig på helt andra ställen och diskuterar på helt andra forum än beslutsfattarna.

Vaikuta! påverkade majoriteten av de unga

– Att delta är nu en stor trend som alla talar om. Det finns dock ett stort behov av praktiska metoder för att engagera de unga. När också forskarna blev intresserade av det koncept som vi utvecklat kändes det stort. Vi hade inte skapat ett ettprojketsunder!, fortsätter Carita Hännivirta.

Med forskare avser Hännivirta det tvärvetenskapliga forskningsprojektet All Youth – Alla unga vill bestämma över sitt eget liv. Samprojektet mellan flera finländska universitet undersöker ungdomars delaktighet i samhället och beslutsfattandet 2018–2023 och söker lösningar för att aktivera unga. För om den unga upplever att hen inte kan påverka sina angelägenheter har risken för marginalisering redan kommit mycket närmare. Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF).

All Youth har tagit med Vaikuta!-konceptet i sin evenemangsserie Tulevaisuus nyt?. I november presenterade All Youths Tiina Rättilä från Tammerfors universitet Vaikuta!-temadagarna för representanter från ministerierna, som ett exempel på den demokratifostran som borde genomföras i alla skolor. Bland de unga som deltagit i Vaikuta!-temadagen berättade till och med sextio procent i All Youths enkätundersökning att evenemangen påverkat hur de tänker om olika frågor, över hälften uppgav att lärt sig något nytt och den största delen upplevde att deras åsikter blivit hörda.

Förutom allt detta har Nuorten Suomi tillsammans med All Youths forskare fått göra en beskrivning av och en broschyr om Vaikuta!-verksamhetsmodellen.  

Erasmus+-projektet från Mellersta Finland är på väg från att vara lokalt till att bli globalt, eller först åtminstone nationellt. 

Ännu bättre metod i den fortsatta ansökan

Vaikuta! anpassar sig till många situationer. Den ursprungliga modellen har småningom fått nya versioner. Till exempel Vaikuta!-kvällen vid medborgaraktivitetscentret, som till sitt format är mindre omfattande en Vaikuta!-temadagen. Eller Vaikuta!-spelet som under coronatiderna genomförts på distans så att eleverna endera befunnit sig i skolan eller i ungdomsgården.

– Först sa jag att Vaikuta!-temadagen under inga omständigheter kan ordnas på distans, men så gick hela världen och förändrades och jag blev tvungen att ändra åsikt, skrattar Hännivirta.

Men allt började alltså med en helt vanlig projektansökan inom Erasmus+ Ungdomsdialog. Även ansökan om förlängning gick igenom och temadagarna har, om än coronaviruset satt käppar i hjulet, fortsatt genom att utvidgas till yrkesskolor på andra stadiet. Målet är att pilottesta modellen för Vaikuta! -temadagen som en del av samhällsundervisningen i yrkesskolorna.  

Projektstödet används för att göra verkningarna långvariga: studerande som är intresserade av temadagen får delta i den fortsatta arbetsgruppen som sammanställer de ungas tankar för experter och beslutsfattare. Målet är att få påverka till exempel hur man kan få den egna skolan att stöda välbefinnandet. Att kunna påverka exakt de frågor som gäller en själv.

Vid Nuorten Suomi har vi nu funderat på hur Vaikuta!-temadagen kan bli ännu mer tillgänglig för olika aktörer.

–  Jag funderar själv på om utbildning för anordnare kunde genomföras nu under den nya Erasmus+-projektperioden, konstaterar Carita Hännivirta.

– Hittills har det hållits några timmars infoset om temadagen. Men när deltagarna blir entusiastiska och frågar hur detta kan genomföras i praktiken, upplever jag att det finns ett behov av fördjupad utbildning för anordnarna, fortsätter Hännivirta.

Att ordna en temadag kan först låta som en stor helhet. Det är inte helt enkelt att regionalt ordna en mångsidig temadag för en hel åldersklass, när man ska engagera samarbetspartner från många olika branscher, allt från organisationsaktörer till beslutsfattare. 

 – Jag brukar säga att jo, det är en stor helhet. Det är en stor utmaning att möjliggöra samhällelig aktivitet och möjlighet att påverka för alla unga. När målen är stora måste åtgärderna också vara stora, uppmuntrar Hännivirta.

Vaikuta! -kampanjen

  • Projekttyp: Ungdomsdialog
  • Koordinator: Nuorten Suomi ry (tidigare Nuorten Keski-Suomi ry)
  • Projekttid: 8/2017–9/2018, fortsatt projekt beviljat fr.o.m. 8/2019
  • Partnerländer: -
  • Finansiering: 49 374 €

Skribent: Natalia Kisnanen