Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2021–2022

Aktuellt Grundläggande utbildning
De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2021─2022 under vecka 32, i de flesta skolor den 11 augusti 2021. Skolåret avslutas lördagen den 4 juni 2022.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

Det är sannolikt att coronaviruspandemin behöver tas i beaktande även under inkommande läsår. Utbildningsstyrelsens aktuella anvisningar finns samlade på adressen oph.fi på sidan Undervisningsväsendet, internationella program och coronaviruset.

Höstterminen inleds i vecka 32 

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Läsåret 2021─2022 har 188 arbetsdagar. I förordningen om grundläggande utbildning föreskrivs att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen i vecka 22.

I de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland inleds höstterminen i den grundläggande utbildningen mellan den 10 och 16 augusti. Tidigast inleds läsåret i Kajana och Tammerfors, där skolåret börjar den 10 augusti. I de svenskspråkiga skolorna i Helsingfors inleds läsåret först den 16 augusti.

Yrkesläroanstalterna, gymnasierna och vuxengymnasierna kan inleda läsåret vid andra tider än inom den grundläggande utbildningen.

Skolornas höstlov infaller i mitten av oktober under veckorna 41─43. Jullovet börjar för många i vecka 51, i de flesta fall torsdagen den 23 december.  

Sportloven hålls stegvis i februari–mars

De flesta skolor inleder vårterminen först veckan som följer efter trettondagen, det vill säga måndagen den 10 januari 2022. I Kuopio och Seinäjoki återvänder grundskoleeleverna ändå till skolan redan före trettondagen och i Vasa börjar skolorna på fredagen den 7 januari.

Sportloven hålls i omgångar under tre veckor i februari och mars. Först i tur att fira sportlov under vecka 8 (21─25.2) är förutom eleverna i huvudstadsregionen åtminstone även eleverna i Björneborg och Åbo. Vecka 9 (28.2–4.3) firas sportlov i bland annat Tavastehus, Jyväskylä, Karleby, Kotka och S:t Michel. Kommunerna i Norra och Östra Finland, till exempel Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio, har även i år sportlov den sista veckan, vecka 10 (7─11.3).

Gemensamma lovdagar är självständighetsdagen den 6 december, trettondagen den 6 januari, påsken den 15–18 april och Kristi himmelfärdsdag den 26 maj. Valborg infaller i år under ett veckoslut.
 

Tabell: Skolornas arbetstider och lov i de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland.

Staden Skolan börjar Höstlov Jullov Sportlov Skolan slutar
Helsingfors  finskspråkiga 11.8 18–22.10 23.12–7.1 21–25.2 4.6
Helsingfors svenskspråkiga 16.8 21–22.10 23.12–7.1 21–25.2 4.6
Esbo finskspråkiga 11.8 18–22.10 23.12–7.1 21–25.2

4.6

Esbo svenskspråkiga 11.8 18–22.10 23.12–7.1 21–25.2.

4.6

Vanda finskspråkiga 11.8 18–22.10 23.12–7.1 21–25.2 4.6

 Vanda svenskspråkiga

11.8 20–22.10 23.12–7.1 21–25.2 4.6
Tavastehus 11.8 18–22.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
Joensuu 11.8 18–22.10. 23.12–7.1 7.–11.3 4.6
Jyväskylä 11.8 18–22.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
Kajana 10.8 18–22.10 22.12–7.1 7–11.3 4.6
Karleby 11.8 18–22.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
Kotka 11.8 25–29.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
Kuopio 12.8 18–22.10. 22.12–2.1 7–11.3 4.6
Lahtis  11.8. 25–29.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
Willmanstrand 11.8 25–29.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
S:t Michel 11.8 25–29.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
Uleåborg 11.8 25–29.10 23.12–7.1 7–11.3 4.6
Björneborg 11.8 25–29.10 23.12–7.1 21–25.2 4.6
Rovaniemi 11.8 18–22.10 23.12–7.1 7–11.3 4.6
Seinäjoki  12.8 18–22.10 22.12–3.1 2.2–4.3 4.6
Tammerfors 10.8 18–22.10 23.12–7.1 28.2–4.3 4.6
Åbo 11.8 11–15.10 23.12–7.1 21–25.2 4.6
Vasa 12.8 20–22.10 20.12–6.1 28.2–4.3 4.6