Nyheter

THL uppdaterade sina rekommendationer om användning av munskydd

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Coronaviruset
I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderas munskydd för alla 12 år fyllda.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterade 8.1.2021 sina rekommendationer för medborgarna som gäller användning av munskydd. I coronaepidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderas användning av munskydd från och med årskurs sex i den grundläggande utbildning samt i läroanstalterna på andra stadiet och i högskolorna. I den grundläggande utbildningen verkställs rekommendationen om användning av munskydd enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder. Rekommendationen gäller också skoltransporter och skolresor med kollektivtrafik.

I epidemins accelerations- och spridningsskede rekommenderar THL att munskydd även används i alla arbetsgemenskaper samt i fritids- och frivilligverksamhet där flera personer vistas i samma utrymmen inomhus. 

Beslut om att rekommendera munskydd fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen.

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sina egna coronaanvisningar och vanliga frågor i enlighet med THL:s rekommendationer.