Nyheter

Webbinarier som stöd för höstterminen 2021 och situationen med coronaepidemin

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Vid webbinarierna berättar vi om anvisningarna inför höstterminen som berör coronaepidemin. På svenska ordnas ett gemensamt webbinarium för alla utbildningsformer.
Deltagare på en virtuella möte på datorskärm

Deltagarna får information om den fortsatta beredskapen som berör coronaviruset, men vi tar även fokus på frågor som är centrala efter den akuta coronakrisen, såsom personalens, elevernas och de studerandes välbefinnande. Vi informerar också om Utbildningsstyrelsens nya stödmaterial.

Webbinarierna riktar sig till bildnings- och undervisningssektorn, till chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet samt till andra intresserade bland personalen inom småbarnspedagogiken och i skolorna och läroanstalterna.

Tidtabell och anmälan

Alla våra webbinarier spelas in och finns tillgängliga i efterhand på respektive webbinariums sida i vår evenemangskalender på oph.fi.

Gemensamt svenskspråkigt webbinarium för småbarnspedagogiken och alla utbildningsformer tis. 8.6 kl. 8.00−9.30

Webbinarium för småbarnspedagogik och förskoleundervisning (på finska) tors. 10.6 kl. 14.00−15.30

Webbinarium för den grundläggande utbildningen (på finska) tis. 8.6 kl. 13.00−14.30

Labb för gymnasieutbildningen (på finska) ons. 9.6 10.00−11.30: kl. 10.00−10.45 beredskap som berör coronaviruset 10.45−11.30 den utvidgade läroplikten 

Webbinarium för  ledare och chefer inom yrkesutbildningen (på finska) ons. 16.6 kl. 8.30−9.30

Webbinarium för grundläggande konstundervisning (på finska) ons. 16.6 kl. 15.00−16.30

Webbinarium för fritt bildningsarbete (på finska) fre. 20.8 kl. 10.00−11.30