Nyheter

Webbplatsen oph.fi stöder de sakkunnigas arbete – Hjälp oss att utveckla tjänsten genom att besvara vår enkät

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Vuxenutbildning Erasmus+
Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi har etablerat sin ställning som ett gemensamt verktyg för sakkunniga och som en informationskälla i frågor som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering.
Illustration. En kvinna jobbar hemma.

Under det senaste året hade den svenskspråkiga webbtjänsten, oph.fi/sv, sammanlagt 137 654 besökare. På vardagarna används den svenskspråkiga tjänsten av i genomsnitt 1 000 personer varje dag. Antalet besökare på webbplatsen ökade ifjol då anvisningarna som gällde hanteringen av coronapandemin publicerades för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik.

Nu är din chans att påverka hur oph.fi/sv borde utvecklas till en mer kundorienterad tjänst som ännu bättre kan betjäna alla användare. Genom att besvara vår enkät kan du påverka webbplatsens innehåll och hjälpa oss att göra det lättare för användaren att hitta informationen på sidorna. Enkäten är öppen fram till den 8 juni och du kan besvara den på svenska eller finska. Det tar endast 5 till 10 minuter att svara på frågorna.

I slutet av enkäten kan du delta i en utlottning, där du har möjlighet att vinna en valfri produkt från Utbildningsstyrelsens nätbutik. Arbetet med att utveckla webbplatsen kommer att fortsätta i form av bland annat kundtester. Om du vill vara med och utveckla webbplatsen även i fortsättningen, vänligen ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Dina kontaktuppgifter och svar kopplas inte till varandra.