Nyheter

I år firas europeiska ungdomsåret och det 35-åriga programmet Erasmus+!

Program Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Internationalisering Jämlikhet och delaktighet
År 2022 firas det europeiska ungdomsåret. Syftet med EU:s temaår som firas på initiativ av Europeiska kommissionen är att fästa uppmärksamhet vid ungas delaktighet i samhället och deras välbefinnande. Målet är också att stärka de ungas demokrati och ingjuta framtidstro under den pågående coronapandemin. I år firas också programmet Erasmus+ som fyller 35 år.
Två unga kvinnor kramar den europeiska flaggan på sina axlar.

De negativa konsekvenserna av coronapandemin har på många sätt påverkat de unga. Ett av målen för det europeiska ungdomsåret är att ge de unga styrka och vägledning för att se positivt på framtiden. På samma gång vill man också fästa uppmärksamhet vid ungas delaktighet i beslutsfattandet, både nationellt och på europeisk nivå. De unga har blivit hörda redan i beredningen av temaåret och har fått medverka i planeringen av ungdomsårets program i samarbete med kommissionen.   

Programmet bjuder på bland annat konferenser, initiativ och kampanjer som stöder ungas delaktighet samt forskning om hur unga ser på sin roll i Europeiska unionen.  

Erasmus+ blir 35 år!

År 2022 är också 35-årsjubileum för programmet Erasmus+. Programmet har ändrat form under årens gång och omfattar nu alla utbildningsformer från småbarnspedagogik till vuxenutbildning och även ungdomssektorn och idrott. Förutom att Erasmus+ erbjuder möjligheter till internationalisering och utbildning för unga, studerande och vuxna ger programmet också läroanstalter och organisationer olika möjligheter att utveckla sin verksamhet och delta i internationellt samarbete. 

Temaårets evenemang preciseras senare.