Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 137 980 sökande 

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 137 980. Detta är 19 800 färre än ifjol. Det fanns nästan 53 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten.
Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 30.3. I vårens andra gemensamma ansökan Till yrkeshögskolor och universitet ansökte 137 980 personer, av vilka ansökte 45 % enbart till yrkeshögskolor, 40 % enbart till universitet och 15 % till både och. 

Till finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten fanns över 52 900 nybörjarplatser i 1 700 ansökningsmål. I år erbjuds över 2 000 fler nybörjarplatser än i fjol.

Flest antal sökande fanns inom området hälsovård och välfärd, området handel, administration och juridik samt de samhällsvetenskapliga områdena. Det var möjligt att söka till sammanlagt sex ansökningsmål och medeltalet var 3,5 ansökningsmål per sökande. Av nybörjarplatserna reserveras 68 % för förstagångssökande.

Flertalet av utbildningarna som ingår i den gemensamma ansökan riktas till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Dessa utbildningar lockade 124 590 sökande. Inom magisterutbildningarna vid universiteten och utbildningarna för högre yrkeshögskoleexamen erbjuds därtill 9 900 nybörjarplatser.

Antalet sökande i relation till nybörjarplatser varierar enligt utbildningsområde 

Vid universiteten är konkurrensen om nybörjarplatser störst inom medicin (8,1 sökande per nybörjarplats), handel, administration och juridik (8 sökande per nybörjarplats) och tjänstebranschen (7,3 sökande per nybörjarplats). Vid yrkeshögskolorna är det i relation till nybörjarplatser svårast att få en studieplats inom de naturvetenskapliga områdena (6,6 sökande per nybörjarplats), de samhällsvetenskapliga områdena (5,7 sökande per nybörjarplats) samt de humanistiska och konstnärliga områdena (5,7 sökande per nybörjarplats).

Antalet sökande i relation till nybörjarplatserna är lägst inom de tekniska områdena vid universiteten (2,7 sökande per nybörjarplats) och inom de pedagogiska områdena vid yrkeshögskolorna (2 sökande per nybörjarplats).

Den betygsbaserade antagningen görs i maj, man strävar till att ordna urvalsproven på plats

Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns 50–60 % av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 % och 100 %. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för förstagångssökande.

Högskolornas urvalsprov ordnas efter att resultaten av den betygsbaserade antagningen har publicerats. Man strävar till att ordna urvalsproven på plats. 

Resultaten av den betygsbaserade antagningen publiceras senast 30.5. Samtliga antagningsresultat för den gemensamma ansökan blir klara senast 8.7.

Mer information

Planerare Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, tfn 029 533 1758
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, tfn 029 533 1485

 

Rättelse 31.3 kl. 17.45: Informationen om antalet sökande i fjolårets gemensamma ansökan har korrigerats. Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 137 980, vilket är 19 800 färre än ifjol.