Nyheter

Jarkko Niiranen blir ledare för huvudfunktionen lärande, utbildning och kunnande den 1.6.2022

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Jarkko Niiranen är pedagogie magister och har en stark lärarbakgrund samt en karriär som rektor och i ledande uppgifter inom bildningsväsendet. Dessutom har han arbetat som utbildningsplanerare inom civil krishantering. Niiranen flyttade till Utbildningsstyrelsen efter att han varit Riihimäki stads bildningsdirektör.
Jarkko Niiranen

Vid Utbildningsstyrelsen ansvarar Niiranen för huvudfunktionen, vars uppgift är att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och lärandet. Till huvudfunktionen hör enheter för yrkesutbildning, gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning, fritt bildningsarbete, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. Som en del av ämbetsverkets ledningsteam deltar Niiranen i ledningen av hela ämbetsverket.  

Niiranen är pedagogie magister och har en stark lärarbakgrund. Han har inlett sin karriär som klasslärare och även arbetat i högstadiet, gymnasiet, en specialskola, ett skolhem och på universitetet. Han har också arbetat som bildningsdirektör och rektor.

Niiranen har också arbetat utomlands: Han har grundat en finländsk internationell skola i Georgien, arbetat som utbildare och utbildningsplanerare samt som civil observatör vid Human Security Team i EU Monitoring Mission i Georgien och som utbildningsplanerare vid Krishanteringscentret. Dessutom har Niiranen arbetat med krishanteringsuppdrag i Kosovo och Afghanistan.

- Jag inleder mitt arbete vid Utbildningsstyrelsen med entusiasm och uppskattar mycket Utbildningsstyrelsens kompetens som expertämbetsverk. Framtiden byggs upp tillsammans och jag hoppas att vi tillsammans skapar ett ännu starkare samarbete med våra kunder, dvs. yrkespersoner inom pedagogik och utbildning, berättar Niiranen.

Tjänsterna som direktör för Utbildningsstyrelsens huvudfunktioner är tidsbundna och Niiranens tjänsteperiod pågår till den 30 juni 2026.