Nyheter

Nya insikter och tillåtna misslyckanden − så här lyckades Vanda-läroanstalten Mercuria med att koordinera sitt första EU-projekt

Erfarenheter Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Månadens stjärnprojekt: Yrkesläroanstalten Mercuria, som erbjuder utbildning inom handel, hade koordinerande ansvar för ett Erasmus+-projekt där man utvecklade en modell för engagerande lärande. Projektet var en succé och de positiva upplevelserna bidrog till att projektarbetet blev en del av läroanstaltens basverksamhet, berättar biträdande rektor Markus Oedewald vid Mercuria.
Kaksi mustavalkoista kuvaa, joissa molemmissa kaksi nuorta naista selin kameraan.

Aha-upplevelser, inspiration och till och med brinnande iver. Om ett EU-projekt sammanfattas med de här orden ännu två år efter att projektet har avslutats kan man sannolikt anse att projektet har varit lyckat.

Projektet Young Talents var det första projektet inom ramen för programmet Erasmus+ som yrkesläroanstalten Mercuria hade ansvar att fungera som projektkoordinator för. Mercuria ordnar utbildning inom handelsbranschen.

– Internationalisering, och även internationella projekt, har redan länge varit en del av vår basverksamhet. Vi hade ändå tidigare endast deltagit i EU-projekt i egenskap av samarbetspartner, inte som projektkoordinator, berättar biträdande rektorn Markus Oedewald vid Mercuria om projektet som genomfördes åren 2017–2019.

Enligt Oedewald lades grunden för det lyckade projektet redan i planeringsskedet.

– Allt utgick från våra egna behov då vi började fundera om ett Erasmus+-projekt kunde passa ihop med vår vilja att utveckla undervisningen och lärandekulturen och att genomföra pedagogiska försök.

Både Mercuria och även andra aktörer såg potential i projektidén. Slutligen medverkade totalt 12 aktörer i projektet, och hälften av dem var företag. Från Finland, Holland och Spanien deltog två yrkesläroanstalter från varje land: ett inom handel och ett inom artesan- och designbranschen.

Coaching med tyngdpunkt på känslor

Inom projektet utvecklades produkter och affärsverksamhet med anknytning till artesanyrket. Man grundade fiktiva företag för vilka man gjorde upp affärsverksamhetsplaner. Produkterna som tillverkades inom projektet var verkliga och såldes i en näthandel.

Inom projektet utvecklades förutom produkter och affärsverksamhet även en ny pedagogisk modell.
– Avsikten var att undervisningen i företagsverksamhet i allt högre grad än tidigare skulle inbegripa genuina upplevelser av att fungera som företagare. Vi ville aktivt inkludera företagen i projektet och det lyckades vi också med.

Företagens och lärarnas roll var att hjälpa till med att ta fram och utveckla idéerna. Lärarna fick utbildning i coachande handledning, där man vägleder den studerande och tar fasta på allt från idéer till känslor.

– Atmosfären ska vara uppmuntrande men det ska också vara tillåtet att misslyckas. Sådana erfarenheter kommer inte alltid fram under lektionerna, och det var också lärarens uppgift att sparra de studerande i hur man hanterade de här känslorna, säger Oedewald.

Den bärande tanken i projektet var också att man utifrån ett tema kan avlägga studier inom flera examensdelar, i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet, PUK. 

Företagarna fick både lära sig och lära andra

Samarbete med företag är även i vanliga fall en viktig dimension för yrkesläroanstalterna, men inom projektet Young Talents togs den till en särskilt konkret nivå.

Enligt Mercurias utbildningsdirektör Minttu Kilpinen deltog både företagarna och lärarna med rätt attityd.

– Företagarna var väldigt lyhörda för de ungas idéer och diskussioner. Lärarna i sin tur förstod från första början att nya insikter och aha-upplevelser var en central del av den här arbetsmodellen, säger Kilpinen.

Enligt Kilpinen var det givande att se affärsinriktade och konstnärligt inriktade studerande samarbeta.

Samarbete på en ny nivå

Enligt Oedewald utgör lämpliga och motiverade samarbetspartner den viktigaste grunden för projektarbete. I Young Talents-projektet deltog både Mercurias tidigare samarbetspartner och ett lämpligt antal nya bekantskaper.

Till exempel har man vid Mercuria redan tidigare samarbetat med Collegi Badalones i Katalonien och Alfa-college i Holland.

– Med Collegi Badalones har vi haft samarbete redan i flera årtionden. Dem ser vi som kolleger, till och med som vänner, säger Oedewald.

En naturlig samarbetspartner fann man också på nära håll, då studerande och lärare inom artesanutbildningen vid yrkesinstitutet Varia i Vanda kom med i projektet.

– Vi fick möjlighet att ta vårt samarbete med Varia till en ny, internationell nivå, säger Kilpinen.

Arbetet som påbörjats inom det framgångsrika projektet Young Talents får även fortsättning genom projektet Creative Minds, där projektpartnerna till största del är desamma. Som ny samarbetspartner deltar nu tyska Louise Schroeder Schule som finns i Berlin.

– Det är fint att vi kan fortsätta det påbörjade arbetet kring samma tema tillsammans med både gamla och nya samarbetspartner. Internationella projekt är värdefulla när det gäller att skapa nya, internationella relationer och fungerande partnerskap, säger koordinatorn för internationella ärenden vid Mercuria, Kaisa Paavola.

Tack vare den här erfarenheten har man nu lärt sig att se på projektarbete ur ett allt mer helhetsmässigt perspektiv.

– Idag ser man inte längre på projekt och läroanstaltens basverksamhet som två helt skilda helheter. Projektarbetet har blivit en del av vardagen, säger Oedewald.

 

Projektet Young Talents - Creating New Multicultural Brands 

  • Projekttyp: Erasmus+ för yrkesutbildning, strategiskt partnerskaprojekt
  • Projekttid: 9/2017 - 8/2019
  • Partners (läroanstalter): Vantaan ammattiopisto Varia, Collegi Badalones och Deià Escola d’Art i Superior de Disseny i Spanien samt holländska Alfa-college. Från Alfa-college deltog både ett utbildningsprogram inom handel och ett program inom artesanutbildning.
  • Partners (företag): Theshop från Spanien, Alfa-college Shop från Holland och Käinby, Globe Hope, Dreamcozy och Hali – Harmony Living Oy från Finland.
  • Finansiering236 000 €

Vad är Månadens stjärnprojekt? 

Den här artikeln är en del av vår serie Månadens stjärnprojekt. Under år 2022 lyfter vi varje månad fram verkningsfulla insatser och projekt som finansierats med medel ur Erasmus+. Serien är ett sätt att fira det 35-åriga programmet Erasmus+.

Skribent: Matias Manner