Meddelanden

Studieplats för 53 100 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 137 980 sökande varav 53 100 fick studieplats, dvs. 38 %. 29 110 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 23 990 vid universiteten.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Det finns två separata gemensamma ansökningar till högskolorna på våren. I den första gemensamma ansökan ingick utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. I den andra gemensamma ansökan kunde man söka till finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som börjar på hösten. I de gemensamma ansökningarna på våren fanns sammanlagt 170 580 sökande varav 59 600 godkändes som studerande.

Antalet sökande i den andra gemensamma ansökan till högskolor sjönk jämfört med ifjol, då antalet sökande var 157 800. Det fanns ändå över 2 000 fler nybörjarplatser än tidigare och också andelen godkända studerande var nu högre (33 % år 2021).

Däremot antalet sökande i den första gemensamma ansökan ökade betydligt. Det fanns 10 000 sökande av vilka 800 fler än i fjol godkändes.

– I den första gemensamma ansökan ökade särskilt antalet sökande utanför EU/EES-området. Antalet sökande i den andra gemensamma ansökan minskade betydligt jämfört med tidigare år och är nu på samma nivå som år 2019, berättar specialsakkunnig Topias Kähärä vid Utbildningsstyrelsen. 

I den andra gemensamma ansökan på våren antogs hälften av de godkända på basis av betyg

I den andra gemensamma ansökan fanns 124 550 sökande till utbildningar för dem som avlagt en examen på andra stadiet. Av dessa godkändes 46 180 sökande. Av de godkända fick 51 % en studieplats på basis av betyg och 45 % på basis av urvalsprov. Resten av platserna fylldes genom andra antagningssätt, till exempel på basis av öppna högskolestudier. 

Av dem som godkändes till yrkeshögskolor antogs 50 % på basis av betyg och 48 % på basis av urvalsprov. Av dem som godkändes till universitetsstudier antogs 51% på basis av betyg och 41 % på basis av urvalsprov.

13 % (6 920) av dem som fick studieplats i vårens andra gemensamma ansökan godkändes till universitetens magisterutbildningar eller till yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleexamina. Antalet sökande till dessa utbildningar var 13 430. 

Över hälften kom in till sitt första ansökningsönskemål

Av de godkända kom 56 % in till sitt första ansökningsönskemål. Andelen sökande som godkändes till yrkeshögskolor var 35 % och till universiteten 32 %.

Av högskolornas nybörjarplatser reserverades i vårens andra gemensamma ansökan omkring 68 % för förstagångssökande. Av det totala antalet sökande var andelen förstagångssökande nu 73 % och av de godkända 78 %. Ifjol var motsvarande andel 74 % av de sökande och 79 % av de godkända. 

Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande 80 % av de godkända och vid universiteten 75 %.

Av vårens studenter sökte 78 % i vårens andra gemensamma ansökan och 48 % av dem godkändes som studerande. Antalet nya studenter denna vår var omkring 25 400. Av de 3 900 sökande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen denna vår godkändes 42 %.

Antagning från reservplats möjlig fram till början av augusti

Sökande får denna vecka sina antagningsresultat. Studieplatsen bör tas emot senast på fredagen den 15 juli klockan 15. Det är möjligt att antas från reservplats fram till den 2 augusti.

Högskolorna kan i juli-augusti ordna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna hittas i Studieinfo-tjänsten och på högskolornas webbplatser efter att högskolorna fattat beslut om att ordna tilläggsansökan. Utbildningarna i tilläggsansökan börjar på hösten.

Höstens gemensamma ansökan för utbildningarna som börjar i januari ordnas 31.8–14.9.2022. Både ansökan i tilläggsansökan och i höstens gemensamma ansökan sker i Studieinfo-tjänsten.

Mer information:

  • Specialsakkunnig Topias Kähärä, tfn 029 533 1758, topias.kahara [at] oph.fi 
  • Specialsakkunnig Mikko Eronen, tfn 029 533 1485, mikko.eronen [at] oph.fi