Nyheter

THL uppdaterade sina rekommendationer om exponering som gäller barn och skolelever

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Du hittar länkarna till de nya rekommendationerna i denna nyhet. Vi uppdaterar våra egna stödmaterial till de delar det behövs. Enligt THL kan epidemiläget och därtill hörande rekommendationer variera på olika områden. Det rekommenderas att man i första hand följer de anvisningar som den behöriga lokala eller regionala myndigheten har gett.

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 14.1 uppdaterat sin rekommendation som gäller situationer där man exponerats för coronaviruset i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna. Uppdateringen anknyter till det nuvarande epidemiläget och situationer där det inte längre är möjligt att till alla delar följa den nationella test- och spårningsstrategin som grundar sig på omfattande testning. 

  THL rekommenderar att personer som vistats i samma utrymme som en person som insjuknat informeras om exponeringen och ges instruktioner om att följa med sina symtom. Om man får symtom senare ska man stanna hemma från småbarnspedagogiken eller bli borta från närundervisningen och frivilligt undvika kontakter utanför hemmet i minst fem dygn. 

  Läs hela rekommendationen här (tills vidare endast på finska).
   
 • Därtill har THL 13.1 i sina rekommendationer som gäller coronavirussmitta i familjen fastställt att ett symtomfritt barn kan gå till skolan eller daghemmet då det har gått fem dygn efter att den insjuknade familjemedlemmens symtom började. Läs hela rekommendationen här.
   
 • Social- och hälsovårdsministeriet (STM) informerade 14.1 att STM och arbets- och näringsministeriet (TEM) bereder anskaffningen av hemtester som behövs för att testa skolelever. Samtidigt informerades att THL under ledning av STM gör upp nationella anvisningar för användningen av hemtester i skolorna. Anvisningarna blir klara under vecka 3 och THL informerar om dem separat. Läs hela meddelandet.