Nyheter

Under trafiksäkerhetsveckan fördjupar vi oss i trygga skolresor

Aktuellt Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet
Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen i skolorna 12–16.9.2022. Med årets tema "säkra skolresor" vill man lyfta fram hur man rör sig ur många olika synvinklar. Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen betonar att trafikfostran spelar en viktig roll när det gäller att växa upp till en trygg trafikant.
kaksi pyöräilevää koululaista reput selässä

Skolornas trafiksäkerhetsvecka inleds idag 12.9.2022. Målet med temaveckan är att uppmuntra lärare och vårdnadshavare att ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling tillsammans med barn och unga i alla åldrar.

Stöd barnet eller den unga att röra sig tryggt under skolresorna

Med hjälp av temat Trygga skolresor lyfter man fram hur man rör sig ur många olika synvinklar. Skolresorna berör en enorm del av samhället. De omfattar olika färdsätt samt olika förhållanden och miljöer under hela året. Alla resor förenas dock av behovet att komma fram oskadad.

– Trafiksäkerhetsveckan ger lärarna tips för att inspirera och handleda barn och unga att agera smart i trafiken, även på skolresor", säger Utbildningsstyrelsens undervisningsråd Outi Raunio-Hannula.

– Temaveckan är en naturlig tidpunkt att diskutera skolresor med barn och unga även hemma. Närkretsen har en betydande möjlighet att ge stöd och handledning i att röra sig tryggt, till exempel vid val av rutt, färdsätt eller säkerhets- och skyddsutrustning", kompletterar Trafikskyddets teamchef Tomi Niemi.

Barnens och ungas delaktighet är viktigt i genomförandet av trafikfostran

Trafikfostran är mest effektiv när barnens och ungas egen närmiljö och egna erfarenheter beaktas.

– Det väsentliga i trafikfostran är inte bara hur de vuxna förstår det, utan också vad barnen och unga själva tänker om trafiken och hur de rör sig där", säger Niemi.

Trafikfostran är en mycket större helhet än bara en samling trafikregler. Den omfattar bland annat framförhållning, interaktionsfärdigheter, identifiering och undvikande av risker, beaktande av andra samt val av färdsätt. Trafikfostran kan vara en del av vilket läroämne som helst, för trafiken är ju en del av vardagen!

Även långsiktighet är viktigt i trafikfostran

Under temaveckan påminner vi om vikten av långsiktig och planmässig trafikfostran på alla skolstadier.

– I grunderna för läroplanerna för den grundläggande utbildningen ingår frågor i anslutning till trafiksäkerheten i olika läroämnen, och trafikfostran ingår också i den omfattande kunskapshelheten 'att ta hand om sig själv och vardagliga färdigheter'. Det är också viktigt att beakta frågor som gäller trafiksäkerheten i utbildningen på andra stadiet, till exempel som en del av välfärdskunnandet och säkerhetsfärdigheterna", påminner Raunio-Hannula.

– Målet med trafikfostran är att öka kunskaperna och färdigheterna, men minst lika viktigt är också att tillägna sig attityder som främjar trafiksäkerheten. Det handlar om att ta hand om sig själv och andra", tillägger Niemi.

Trafiksäkerhetsveckan koordineras av Samarbetsnätverket för trafikfostran, som samlar aktörer som arbetar med trafikfostran, stärker genomförandet av systematisk trafikfostran samt sprider information om material i anslutning till trafikfostran och annat stöd till småbarnsfostran, skolor och läroanstalter