Syftet med trafikfostran nom småbarnspedagogiken och i alla skolor och läroanstalter är att främja färdigheter, kunskaper och attityder till att röra sig i trafiken och trafiksäkerhet.

Illustrationsbild, barn cyklar

Utgångspunkten är elevens och den studerandes ålder och erfarenhet, behov av och färdigheter i att röra sig i trafiken och trafiken i närmiljön. Innehållet skapas i enlighet med det som eleven och den studerande lärt sig och de färdigheter som hen utvecklat.