Nyheter

Utbildningsstyrelsen deltog i diskussionsfestivalen Bra sagt: Delaktighet är framförhållning, mod och gemensamt ansvar

Aktuellt
Vad är delaktighet egentligen och hur kunde man på ett naturligt sätt öka delaktigheten i skolans vardag? Hur kan man skapa delaktighet med små och stora ändringar i vardagen och beslutsfattandet i skolan? Bland annat detta funderade man över under diskussionsfestivalen Bra sagt i Tavastehus 30.9–1.10.2022.
Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin posterissa on neljä keskustelijaa.

Målet för diskussionsfestivalen Bra sagt var att möjliggöra diskussioner om olika ämnen mellan olika människor och uppmuntra alla att delta i diskussionen. Utbildningsstyrelsen ordnade tillsammans med stiftelsen Dialogpaus en offentlig och en konfidentiell diskussion. Under båda diskussionerna diskuterades vad delaktighet innebär i skolan och hur man kunde öka delaktigheten.

Vi funderade över hur man kan skapa delaktighet och ett tryggare utrymme för diskussion. Deltagarna hade olika behov och möjligheter att delta i diskussionen – vi arrangörer hade ansvaret för att göra det så lätt som möjligt att delta och inspirera till samtal och möten mellan människor, säger Anne Kolehmainen, specialsakkunnig på Utbildningsstyrelsen.

Dialogpausen utgår från tanken om att skapa delaktighet.

Med tanke på delaktigheten och upplevelsen av att få sin röst hörd kan det hända att det krävs betydligt mer eller andra saker av facilitatorerna i en viss diskussion än vad som krävs i en annan diskussion. Flera faktorer kan påverka detta, till exempel deltagarna och deras bakgrund, den tillgängliga tiden och antalet deltagare, ämnet för diskussionen och deltagarnas inställning till ämnet samt facilitatorns bakgrund och hur hen förhåller sig till ämnet och/eller deltagarna, säger Efe Evwaraye, sakkunnig på stiftelsen Dialogpaus.

– Eftersom syftet med Dialogpausen inte är att hitta lösningar uppmuntrar jag deltagarna att öppet berätta om sina egna erfarenheter. Varje persons egen upplevelse är värdefull och viktig, även om man inte är av samma åsikt i frågan som diskuteras, konstaterar Dialogpaus-ledaren Liban Warfa.

Delaktighet är en upplevelse och en känsla

I den offentliga diskussionen som ordnades av Utbildningsstyrelsen under festivalen deltog bland andra jämlikhets- och utvecklingsexperten Miika Snellman, jämlikhetsaktivisten Aida och sakkunniga och yrkesverksamma inom utbildning. Inläggen i diskussioner som förs enligt Dialogpaus-metoden dokumenteras anonymt och därför nämns inte namnet på deltagarna.

I början av diskussionen berättade Miika Snellman om sina egna upplevelser i skolan och konstaterade att det inte borde finnas några ”specialskolor”.

Efter specialskolan finns det inte något ”specialliv” separat från andra, utan vi måste kunna umgås med s.k. normala människor. Det är svårt att lära sig detta som 20-åring när alla redan har sina egna kompisar, och mina egna skolkamrater finns runt om i Finland, konstaterade Miika.

Enligt deltagarna i diskussionen är delaktighet bland annat att man blir sedd och hörd och kan påverka beslutsfattande som gäller en själv. Delaktighet är en upplevelse och en känsla som ofta är svår att definiera och se utifrån – vi har alla ett ansvar för att skapa en god gemenskap.

För att skapa delaktighet krävs framförhållning och information. För att man till exempel ska kunna delta i en tillställning, måste man veta vad tillställningen går ut på samt hur och när den ordnas. Även arrangörerna bör ta reda på vilka behov deltagarna har och hur man kan tillmötes gå dem.

I skolan är det viktigt att känna igen och synliggöra olika människors behov.

Att man inte endast erbjuder strumpbyxor i en storlek, konstaterade en av deltagarna i diskussionen. 

Mod föder delaktighet

En viktig källa till delaktighet ansågs även vara mod. Det är modigt att säga högt att man känner sig lämnad utanför.

En av deltagarna i diskussionen berättade att hen ville berätta för daghemmets personal och de andra föräldrarna hur det känns när ens barn inte blir bjuden på födelsedagskalas.

Jag försökte berätta om vår familjs upplevelse och föreslå olika lösningar, men jag upplevde att man inte ville tala om saken. Ofta fick jag till svar att barnen själva får bestämma vem de bjuder till sina fester. Men de är bara fem år gamla! Klarar de av att fatta beslut av detta slag, undrade deltagarna i diskussionen.   

En deltagare undrade om det kan vara mobbning att lämna någon utanför, eftersom detta ibland kan vara svårt att märka. 

En orsak till bristande delaktighet ansåg diskussionsdeltagarna vara brådska. Delaktighet kräver även tid och resurser, och allas insats behövs.

Om man är tvungen att göra saker med brådskande tidtabell borde man stanna upp en stund och fundera över hur en förändring eller nyhet kan förverkligas så att alla får sin röst hörd, konstaterade en av deltagarna.

Även små saker, såsom antaganden och kommentarer i förbifarten, kan ha stor påverkan på elevernas upplevelse av delaktighet.

Unga berättade om sina egna erfarenheter av delaktighet i skolan

I den konfidentiella diskussionen som ordnades av Utbildningsstyrelsen under festivalen deltog elever i årskurs 7–9 från olika skolor i Tavastehus. Enligt dem är delaktighet bland annat möjligheten att påverka den egna lärmiljön och att be om råd och hjälp utan att det leder till problem för en själv. För deltagarna var det även viktigt att problem i anslutning till psykisk hälsa tas på allvar.

Utbildningsstyrelsen tackar alla deltagare och alla skolor som deltog i diskussionsfestivalen Bra sagt! Bra sagt-projektet fortsätter och Utbildningsstyrelsen fortsätter sitt deltagande i projektet.

Mer information:
Specialsakkunnig Anne Kolehmainen, tfn +358 29 533 1661, anne.kolehmainen(at)oph.fi