Nyheter

Utbildningsstyrelsens stödmaterial för när- och distansundervisning är uppdaterade

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete
Utbildningsstyrelsens stödmaterial stöder utbildningsanordnarna både i ordnandet av närundervisning på ett tryggt sätt och vid exceptionella undervisningsarrangemang.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Stödmaterialen innehåller information om beredskap för situationer som coronaviruset kan föranleda under vårterminen 2022. Materialet har uppdaterats vid årsskiftet och ger stöd för förberedelser både för närundervisning och för eventuell distansundervisning.

Alla stödmaterial finns på sidan Undervisningsväsendet och coronaviruset på Utbildningsstyrelsens webbplats.