Nyheter

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken – Vad innebär Barnets rätt till stöd?

Aktuellt Småbarnspedagogik
Den här hösten ordnas Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken för andra gången. Temat för årets föräldrakväll är barnets rätt till individuellt stöd för utveckling, lärande och välbefinnande enligt hans eller hennes behov. Delta i föräldrakvällen på webben den 7 september kl. 17.50 och dela med dig av dina erfarenheter av vad stöd för barnet innebär inom småbarnspedagogiken.
Kuvituskuva: Poika hymyilee ulkona

Under föräldrakvällen för småbarnspedagogiken diskuteras barnets rätt till stöd och stödets betydelse för barnet och familjen. Dessutom presenteras hur de förnyade grunderna för planen för småbarnspedagogik föreskriver att stödet för barnet ska ordnas.

– Ett barn som deltar i småbarnspedagogik har rätt till stöd enligt inkluderande principer. I verksamheten beaktar man barnets styrkor och hans eller hennes behov som anknyter till lärande, utveckling och välbefinnande. Detta innebär till exempel att varje barn som deltar i småbarnspedagogik känner sig accepterad som den han eller hon är och som medlem i gruppen, säger undervisningsrådet Kati Costiander.

Lagen om småbarnspedagogik som styr anordnandet av småbarnspedagogiken har förnyats då det gäller barnets rätt till stöd och till följd av detta har även grunderna för planen för småbarnspedagogik förnyats i detta avseende. I daghemmen och inom familjedagvården tar sig detta uttryck på flera olika sätt i barnets vardag.

– Barnet har till exempel rätt till undervisning av en speciallärare inom småbarnspedagogik om han eller hon är i behov av detta stöd, fortsätter undervisningsrådet Heidi Sairanen.

Delta i programmet och diskussionen under föräldrakvällen

Föräldrar och vårdnadshavare till barn i småbarnspedagogik samt personal inom småbarnspedagogik är välkomna att delta i föräldrakvällen. Även vårdnadshavare vars barn kommer att delta i småbarnspedagogik i framtiden är välkomna att delta. Föräldrakvällen ger möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och vårdnadshavare.

– Vi hoppas att programmet ska bidra till diskussion om hur vi tillsammans på bästa möjliga sätt kan stödja barnets utveckling, lärande och välbefinnande och vilka saker som kan ingå i stödet för barnet inom småbarnspedagogiken, säger Sairanen och Costiander.

Utbildningsstyrelsens sakkunniga är på plats under kvällen och svarar på frågor. I kvällen deltar även Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä och undervisningsminister Li Andersson.

Kommunerna och anordnarna av småbarnspedagogik kan kombinera föräldrakvällen med sina egna tillfällen för föräldrar och vårdnadshavare. Inspelningen av föräldrakvällen kan ses i två veckor efter evenemanget.

Utbildningsstyrelsen har planerat Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken tillsammans med Kommunförbundet, Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry, Finlands Föräldraförbund, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF.

Det lönar sig att redan nu logga in till evenemanget. Efter inloggningen får du per e-post en deltagarlänk till plattformen Howspace, där du sedan kan följa programmet under kvällen och delta i diskussionen. Efter att du loggat in kan du också svara på förhandsfrågor inför föräldrakvällen. Läs mer om programmet och ta del av inloggningsanvisningarna i vår evenemangskalender.

Vi ses på föräldrakvällen!