Nyheter

Vi utvecklar vår verksamhet utgående från kundernas behov och samlar in önskemål av utbildningsanordnarna

Aktuellt Utveckling av utbildningen
Vid Utbildningsstyrelsen har vi som princip att utveckla småbarnspedagogiken, utbildningen och kompetensen i en kundorienterad riktning. Den här hösten ordnar vi tillfällen där utbildningsanordnarna får berätta om sina tankar och önskemål.
Hehkulamput

Vid Utbildningsstyrelsen har vi som princip att utveckla småbarnspedagogiken, utbildningen och kompetensen i en kundorienterad riktning, för att ännu bättre kunna utföra vårt arbete så att det är av största möjliga nytta för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning.

I enlighet med denna princip har vi bland annat ordnat Tillfälle att påverka-tillställningar, dit vi bjudit in ett stort antal sakkunniga inom bildningssektorn för att reflektera över utvecklingsriktningen för Utbildningsstyrelsens arbete i en verksamhetsmiljö som förändras. I arbetet deltog totalt 650 sakkunniga, varav 385 personer utanför Utbildningsstyrelsen. 

Den här hösten ordnar vi tillfällen där utbildningsanordnarna får berätta om sina tankar och önskemål. Vi har skickat inbjudningar till specifika personer som vi önskar ska delta i arbetet. Vi strävar efter att arbetet ska vara specifikt och lätt, så att vi för vår egen del ger arbetsro i det belastande arbetet i vardagen.

– Vi vill inkludera i synnerhet utbildningsanordnarna i arbetet med att tillsammans utveckla vår verksamhet, så att vi kan svara mot de många behoven inom småbarnspedagogik, utbildning och kompetens, säger Jarkko Niiranen, direktör för funktionen Lärande, utbildning och kunnande.

Vi informerar om resultaten av det gemensamma arbetet och utvecklingsåtgärderna som härleds ur dem när de är klara.