Nyheter

Ansökan och antagning till yrkesutbildning inom säkerhetsbranschen

Aktuellt Yrkesutbildning
En man tittar på övervakningskameror i ett mörkt rum.

Vi har samlat information på våra hemsidor med svar på frågor om antagning av studerande till utbildningar där det i examensutbildningen eller arbetet ingår krav som gäller minderårigas säkerhet, patient- eller kundsäkerhet eller trafiksäkerhet. Det är fråga om branscherna hälsovård och välfärd, pedagogisk verksamhet och handledning, idrott, säkerhet, transport, sjöfart och flygplansmekanik. Dessutom berättar vi kort om anordnandet av utbildningar inom säkerhetsbranschen i Finland.

Hur söker man till yrkesutbildning?

Studerande söker till yrkesutbildning genom gemensam ansökan eller kontinuerlig ansökan. I gemensam ansökan följs undervisnings- och kulturministeriets förordning om antagning som studerande till yrkesutbildning. Vid kontinuerlig ansökan beslutar utbildningsanordnaren om hur man går tillväga vid antagningen.

Kan man använda inträdes- eller lämplighetsprov när en person söker till yrkesutbildningen?

Ja, det kan man. Utbildningsanordnaren bestämmer om inträdes- och lämplighetsprov används vid antagningen av studerande. Utbildningsanordnaren bestämmer också om innehållet i inträdesproven och urvalskriterierna. Vid antagning av studerande bör jämlika urvalsgrunder tillämpas.  

Undervisnings- och kulturministeriet har rekommenderat att jämlika riktlinjer för inträdes- och lämplighetsprov skulle användas vid bedömningen av inträdes- och lämplighetsprov. Sökande behandlas jämlikt om gemensamma bedömningskriterier används.

Utbildningsanordnaren får låta bli att anta en sökande till en examen eller ett kompetensområde som avses i 81 § i lagen om yrkesutbildning genom att ge den sökande 0 antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprovet (undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina 699/2017 12a §).

Om en sökande inte antas på grund av ovan nämnda kriterier, ska utbildningsanordnaren utreda vilken utbildning eller examen som passar den sökande. Utbildningsanordnare, som inte själva kan erbjuda en lämplig utbildning eller examen, ska vidare hänvisa den sökande att söka sig till utbildning hos en annan utbildningsanordnare. Vid behov ska utbildningsanordnaren handleda den sökande till en annan lämplig tjänst.

Kan studerande som inte är lämpliga för branschen nekas studieplats eller är det förbjudet?

Studerande som inte är lämpliga för branschen kan nekas studieplats. Utbildningsstyrelsen har inte nekat urval av studerande. SORA-lagstiftningen finns för att öka säkerheten i arbetslivet och under studierna. Lagstiftningens mål är att öka utbildningsanordnarens möjligheter att påverka vem som antas som studerande till en bransch. Lagstiftningen gäller ansökan till studier samt indragning och återställande av studierätt i både yrkesutbildningen och högskoleutbildningen.

Med lagstiftningen försöker man bidra till tryggheten hos patienter och kunder samt i trafiken och för minderåriga. Lagstiftningen tillämpas i följande branscher: Hälsovård och välfärd, pedagogisk verksamhet och handledning, idrott, säkerhet, transport, sjöfart och flygplansmekanik.

Hurdan är säkerhetsbranschens utbildning i Finland?

Det finns olika studievägar inom säkerhetsbranschen i Finland. Väktare har genomgått en minst 120 timmar lång grundutbildning för väktare för att få ett väktarkort. Ordningsvakter har genomgått en minst 40 timmar lång grundutbildning för ordningsvakter. Innehållet i båda utbildningarna regleras i inrikesministeriets förordning. 

Utbildningarna för ordningsvakter och väktare avslutas med ett prov. Provet bör vara godkänt för att utbildningen ska godkännas. Polisstyrelsen ger information om innehållet i och genomförandet av provet.

Inom yrkesutbildningen kan man avlägga grundexamen inom säkerhetsbranschen (180 kompetenspoäng) eller yrkesexamen (150 kompetenspoäng). De lagstadgade grundutbildningarna på 120 eller 40 timmar kan avläggas som en del av examen, antingen den ena eller båda. Vid antagningen av studerande till yrkesutbildningen kan inträdes- eller lämplighetsprov användas.

Studerande visar sitt kunnande i verkliga arbetslivssituationer genom yrkesprov. I yrkesprovet visar studerande sitt kunnande enligt krav på yrkesskicklighet och bedömningskriterier.

Studerande kan också avlägga specialyrkesexamen för säkerhetsvakt. Då kan hen vara en enskild näringsidkare eller ansvarig på ett företag inom privata säkerhetsbranschen. Även yrkeshögskolor erbjuder studier inom säkerhetsbranschen.

Hur många utbildas årligen inom säkerhetsbranschen i Finland?

Enligt utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har det under åren 2018-2021 varit cirka 620 studerande som avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen, 310 säkerhetsbranschens yrkesexamen och 260 specialyrkesexamen inom säkerhetsbranschen per år.

Tilläggsuppgifter

  • överingenjör Tomi Ahokas (examina inom säkerhetsbranschen), fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn +358 29 533 1559
  • undervisningsråd Tuija Artama (SORA), fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn +358 29 533 1427
  • sakkunnig Satu Hornborg (antagning av studerande), fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn +358 29 533 1314