Nyheter

Att förstå internationella kunder är en del av yrkesskickligheten

Program Yrkesutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet Tjänstebranschen
Internationaliseringsarbete är ett viktigt utvecklingsredskap för yrkesläroanstalterna. eTwinning ambassadör Mari Jokela, lärare i turism vid Lapplands utbildningscentral REDU, uppmuntrar lärare till internationell aktivitet och att inleda och utveckla projekt.
Opiskelijat työskentelevät pöydän ääressä

eTwinning plattformen och nätverket, som uppmuntrar samarbete mellan lärare och studerande från olika håll i Europa, har helt ändrat hur Mari Jokela i sin uppgift som lärare inom turism vid Lapplands utbildningscentral REDU undervisar.

– Det finns väldigt få läroböcker i turism. Vi lärare gör därför mycket undervisningsmaterial själva och jag började använda eTwinning som stöd för undervisningen för ett tiotal år sedan. Under ett kontaktseminarium i Wien träffade jag en österrikisk lärare som undrade om våra studerande kunde delta i ett affärskorrespondensprojekt. De studerande blev entusiastiska över tanken, eftersom de i turistföretagen förväntas kommunicera med kunder och researrangörer från olika länder och nu fanns det riktiga personer att öva med.

Till en början var nog också läraren själv nervös över samarbetet, men enligt Jokela är det viktigt att även i internationaliseringsarbetet förstå att man inte behöver kunna allt själv.

– Apparaterna fungerar inte alltid eller det är svårt att få kontakt fast man har testat allting kvällen innan. Då kan det hända att den studerande får handleda läraren. Undervisningen har också i övrigt förändrats under årens lopp och blivit mera som en workshop, dvs. lite som på arbetsplatserna där det finns människor med olika bakgrund i samma grupp.

I Jokelas undervisning har arbetet på webben blivit mera mångsidigt tack vare alla olika datatekniska verktyg, men hon anser nog ändå att alla de kontakter som knutits tack vare eTwinning är det mest värdefulla.

– Om ämnet för studierna till exempel är den europeiska turismgeografin, så är undervisningen helt annorlunda när man tar med partner från olika delar av Europa som kan berätta om sina hemländer. I projekten studerar man ju inte i första hand språk, utan kulturkunskaper. Därför är det i synnerhet för studerande inom turism bra att också lära sig hur andra talar engelska.

Viktigt att förstå utländska kunder

Mari Jokela hade lång erfarenhet av turism innan hon började arbeta som yrkeslärare och hon upprätthåller fortfarande aktivt sin yrkesskicklighet. Under hösten var Jokela studieledig i tre månader, och arbetade då under en månad som guide i södra Portugal. När hon reste iväg fick hon i egenskap av resenär vara kund inom resebranschen, för att sedan byta roll och jobba inom kundservicen.

– Jag var tvungen att fundera på vilken mössa jag skulle ta med när det var 25 grader där då jag åkte iväg, men under de kommande veckorna blev omständigheterna helt andra. Den personliga upplevelsen av hur det känns om man som finländare utomlands får äta middag först efter åtta på kvällen hjälper att förstå internationella kunders förväntningar när de reser till våra regioner.

Jokela, som varit eTwinning ambassadör för yrkesutbildningen i sex år, kontaktas ibland varje vecka av någon som föreslår samarbete. Hon betonar att man inte behöver hänga med på allt.

– Det är viktigt att fundera på vad man själv vill med samarbetet och vad de studerande behöver. Om jag frågar de studerande vem de vill samarbeta med, svarar de oftast att med spanjorerna. Men om man vet att det kommer att ordnas charterflyg till Levi från Rumänien i vinter, och själv inte är särskilt bekant med kulturen, lönar det sig att fundera på ett eTwinningprojekt med rumänerna. Det beror också på läraren hur hen vill sälja projektet till de studerande.

Responsen från de studerande har varit mycket positiv.

De studerande upplever att internationalisering är en viktig del av yrkesstudierna."

– Och visst är det ju roligt att se i synnerhet unga som inte på egen hand skulle åka utomlands komma hem från en internationaliseringsperiod med helt nya insikter.

Och Jokela avser inte bara studerande inom turism. Internationalism är ett viktigt utvecklingsverktyg för hela läroanstalten.

– Förståelse för internationella kunder och empati är viktiga färdigheter i arbetslivet inom varje sektor. Här vid REDU har varje område egna mål för internationaliseringen och reserverar resurser för den.

Seminariet ger information, idéer och kontakter

Under det internationaliseringsevenemang som ordnades i Kittilä i höstas fick skolornas representanter fördjupa sig i teman om delaktighet och digital transformering samt bekanta sig med de möjligheter till internationalisering som Erasmus+ och Nordplus-programmen och eTwinning erbjuder.

Mari Jokela, lärare i turism, höll en workshop om europeiskt samarbete inom yrkesutbildning. I workshopen användes ett arbetspapper för planering av internationellt samarbete som hon planerat.

– Att fylla i arbetspappret klargjorde för de mer erfarna deltagarna hur deras verksamhet ser ut för närvarande och hur den kunde utvecklas. Representanter för ackrediterade läroanstalter och nya aktörer som deltog i workshopen fick lära sig av varandra. Jag gav exempel från projekt där gruppens mobilitet kombinerats med eTwinning. Vi diskuterade också till exempel tävlingsverksamheten och i vilken ålder de studerande deltar i projekten och på vilka grunder de studerande väljs. Jag tror att alla fick med sig något för fortsättningen från workshopen, summerar Jokela.

Responsen från deltagarna i evenemanget i Kittilä bekräftar Jokelas tankar. Här är några kommentarer:

"Det var kul! Nya idéer. Det blev mycket att fundera på. Trevligt att träffa kollegor. Det blev många nya bekanta. Otroligt vacker plats.”

"Helt ny kunskap och många nya möjligheter dök upp. Kanske också mer arbete."

"Jag fick förutom allmän information även diskutera den egna organisationens specialfrågor face-to-face."

"Nätverkandet ger nya idéer och nya kontakter. Det var nyttigt, tack!”

"Verkligen givande utbildning! Ett välplanerat paket som leddes med ett positivt grepp. Jag deltar också nästa gång."

Videon "eTwinning i yrkesutbildningen"