Nyheter

Felet i anslutning till överföring av uppgifter i tjänsten Studieinfo har åtgärdats – högskolorna kontrollerar resultaten av betygsantagningen vid den gemensamma ansökningen

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Högskolorna informerar de sökande om fortsatta åtgärder. Följ med informationen från den högskola du ansökt till.
Studerande i ett bibliotek

Ett fel har upptäckts i överföringen av uppgifter om förstagångssökande till högskolor i tjänsten Studieinfo, som lett till en del sökande har kunnat bli felaktigt antagna till en högskola. På grund av det tekniska felet har till exempel samtliga sökande kallats till det nationella VAKAVA-provet för antagning av studerande till det pedagogiska området, eftersom det inte har varit möjligt att publicera de slutliga resultaten av betygsantagningen.

Felet har nu åtgärdats och högskolorna gör för närvarande korrigeringar i antagningen. Enligt lagstiftningen fattar högskolorna beslut om antagningen av studerande; det samma gäller eventuella fortsatta åtgärder som påverkar de sökande. De sökande bör nu följa med informationen från den högskola som de ansökt till.

Utbildningsstyrelsen utreder för närvarande hur stor del av de sökande som omfattas av felet i Studieinfo. Den enskilda sökande får aktuell information av den högskola dit hen ansökt. 

Vi beklagar situationen, som givetvis ger upphov till oro hos många sökande. 

Studieinfo är en tjänst som administreras av Utbildningsstyrelsen och som används av finländska läroanstalter och högskolor för att erbjuda information om deras egna utbildningar. Vid den gemensamma ansökan till högskolorna är det möjligt att ansöka till yrkeshögskolor och universitet. Ansökningen sker genom att fylla i en ansökningsblankett i Studieinfo. 

Majoriteten av de studerande antas med betygsantagning utgående från yrkesinriktade grundexamen eller studentexamen. Studerande kan även antas utgående från urvalsprov, urvalsprov och betyg eller till exempel utgående från tidigare studier vid en öppen högskola. Högskolorna fattar beslut om antagningsgrunderna. 

Mer information