Nyheter

Kurt Torsell fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Småbarnspedagogik Ledning och förvaltning
Kurt Torsell fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.
Kurt Torsell

Kurt Torsell har arbetat som direktör med ansvar för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet sedan oktober 2019. Han fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.

Den tidsbundna tjänsten som direktör ledigförklarades offentligt och tjänsten söktes av totalt fem personer. 

Direktören för enheten för svenskspråkig verksamhet ansvarar för utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken samt de svenskspråkiga tjänsterna inom Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde i samarbete med de övriga enheterna vid ämbetsverket. 

Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet är placerad i huvudfunktionen Lärande, utbildning och kunnande och Torsell samarbetar med direktören för huvudfunktionen Jarkko Niiranen. Huvudfunktionen har i uppgift att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet och ansvarar för statsunderstödsprocesserna och samordningen av projekt som beviljats statsunderstöd.