Nyheter

På vår webbplats finns nu information till ukrainare om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Småbarnspedagogik Integration Ukraina
Information om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen finns på ukrainska, engelska, svenska och finska.
Kotikunta-sana hashtagina suomeksi ja ukrainaksi

När en person som får tillfälligt skydd har vistats i Finland i minst ett år och uppehållstillståndet har förlängts kan han eller hon ansöka om hemkommun. Detta kommer snart att bli aktuellt för många ukrainare som på grund av Rysslands anfallskrig flytt till Finland. 

Att få hemkommun inverkar på många sätt på småbarnspedagogiken och utbildningen. En viktig förändring är till exempel att barn och unga i läropliktsåldern blir läropliktiga. 

Vi har publicerat material riktat till ukrainare om hur ansökan och erhållande av hemkommun påverkar barns och ungas rättigheter och skyldigheter när det gäller småbarnspedagogik och utbildning. Materialet har publicerats på ukrainska, engelska, svenska och finska.

Vi informerar ukrainarna separat om denna nya helhet, till exempel via intressenter och sociala medier. Det är viktigt att så många som möjligt som överväger att ansöka om hemkommun får information om de förändringar det medför, så vi hoppas att informationen om vår webbplats får stor spridning.

Information till utbildningsanordnare finns på både Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbplatser

För anordnare av småbarnspedagogik och utbildning finns det på både Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbplatser aktuell information om vad det innebär att en ukrainare får hemkommun och stödmaterial om stödjande av ukrainarna: 

  • På Utbildningsstyrelsens webbplats finns det för anordnare av småbarnspedagogik och utbildning stödmaterial om vilken inverkan det har på småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen att någon får hemkommun.
  • På utbildnings- och kulturministeriets (UKM) webbplats finns ett brev riktat till kommuner och utbildningsanordnare om rätten till hemkommun för personer som flytt Ukraina. Brevet fungerar som checklista över hur rätten till hemkommun påverkar tillämpningen av lagstiftningen inom detta förvaltningsområde. På sidorna finns också svar på frågor som ofta ställs av anordnare av småbarnspedagogik och utbildning, högskolor och andra aktörer inom UKM:s förvaltningsområde, till exempel om lagstiftningen och tillämpningen av den samt om anordnarnas rättigheter och skyldigheter.