Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2023–2024

Aktuellt Grundläggande utbildning
De flesta kommuner inleder det nya skolåret under vecka 32.
Tre elever springer utanför.

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 20232024 under vecka 32, i de flesta fall den 10 augusti 2023. Skolåret avslutas lördagen den 1 juni 2024. De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna.

Yrkesläroanstalterna, gymnasierna och vuxengymnasierna kan inleda läsåret vid andra tider än inom den grundläggande utbildningen och loven under läsåret kan också avvika från den grundläggande utbildningens lov. Samma gäller förskoleundervisningen.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Läsåret 20232024 har 188 arbetsdagar. I förordningen om grundläggande utbildning föreskrivs att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen under vecka 22.

Höstterminen börjar i vecka 32

I de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland inleds höstterminen i den grundläggande utbildningen antingen den 9 eller 10 augusti.  Skolornas höstlov infaller i slutet av oktober under veckorna 4243. Jullovet börjar i vecka 51, i de flesta skolor lördagen den 23 december.

Sportloven hålls i omgångar i februari–mars

De flesta skolor inleder vårterminen veckan efter trettondagen, det vill säga måndagen den 8 januari 2024. 

Sportloven hålls i omgångar under tre veckor i februari och mars. Först i tur att fira sportlov vecka 8 (1923.2) är förutom eleverna i huvudstadsregionen bland annat eleverna i Björneborg och Åbo. Vecka 9 (26.21.3) firas sportlov i bland annat Tavastehus, Kotka, S:t Michel och Tammerfors. Sist i tur att hålla sportlov vecka 10 (4–8.3) är eleverna i Norra och Östra Finland, till exempel i Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio.

Lovdagar som läsåret 2023–2024 är gemensamma för alla är självständighetsdagen den 6 december, påsken från den 29 mars till 1 april, första maj och Kristi himmelfärdsdag den 9 maj.

Tabell: Skolornas arbetstider och lov i de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland

Stad Skolan börjar Höstlov Jullov Sportlov Skolan avslutas

Helsingfors

10.8 16–20.10  23.12–5.1  19–23.2 1.6
Esbo 10.8 16–20.10 23.12–5.1 19–23.2 1.6
Vanda finskspråkiga  10.8 16–20.10 23.12–5.1 19–23.2 1.6
Vanda svenskspråkiga  10.8 18–20.10 21.12–5.1 19–23.2 1.6
Tavastehus 9.8 16–20.10 22.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Joensuu  9.8 16–20.10 22.12–5.1 4–8.3 1.6
Jyväskylä 9.8 16–20.10 22.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Kajana 10.8 16–20.10 23.12–5.1 4–8.3 1.6
Karleby 9.8 16–20.10 22.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Kotka 9.8 23–27.10 22.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Kouvola 9.8 23–27.10 22.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Kuopio 10.8 16–20.10 23.12–5.1 4–8.3 1.6
Lahtis 9.8 23–27.10 23.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Villmanstrand 10.8 23–29.10. 23.12–5.1 26.2–1.3 1.6
S:t Michel 10.8 23–27.10 23.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Uleåborg 10.8 23–27.10 23.12–5.1 4–8.3 1.6
Björneborg 10.8 23–27.10 23.12–5.1 19–23.2 1.6
Rovaniemi 9.8 16–20.10 23.12–5.1 4–8.3 1.6
Seinäjoki 9.8 16–20.10 22.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Tammerfors 9.8 16–20.10 23.12–5.1 26.2–1.3 1.6
Åbo 10.8 16–20.10 23.12–5.1 19–23.2 1.6
Vasa 10.8. 16–20.10 22.12–5.1 26.2–1.3 1.6

 

Nyheten har korrigerats 8.8.2023 gällande datumet för jullovet i Åbo.