Nyheter

Theatre in Palm-forumet stöder framväxande konstnärer under pandemin

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Theatre in Palm är det första finskledda Kreativa Europa-forumet, och även det första teaterforumet i hela programmet. Detta stora projekt mellan 12 länder inleds vid rätt tidpunkt, eftersom det stöder unga konstnärer inom teaterbranschen vars karriärstart har fördröjts av pandemin. För Åbo yrkeshögskola erbjuder projektet värdefull erfarenhet av att koordinera och administrera ett stort projekt.
Theatre in Palm -hankkeen toteuttajat
Denna grupp driver projektet Theatre in Palm, där tolv länder medverkar. Framme i mitten Mervi Rankila-Källström och Kerttu Lehto från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola.

Ett snöigt landskap och morgonsolen syns bakom fönstren i Åbo yrkeshögskolas lokaler. Mervi Rankila-Källström, lektor vid Åbo Konstakademi och ledare för forskningsgruppen för konstfostran och konstpedagogik, sätter sig för att berätta om Theatre in Palm-forumet, där hon arbetar som innehållsmässig projektchef.

Åbo yrkeshögskola, i anslutning till vilken Konstakademin verkar, är en erfaren projektaktör, och inom hela yrkeshögskolan har det genomförts närmare tio projekt inom Kreativa Europa.

– Vi har i åratal haft en mycket bra kontakt med Finlands Kreativa Europa Desk. Till exempel i vårt tidigare projekt hittades vi som partner just via dem. Vi har fått många typer av stöd och alltid svar på våra frågor därifrån, säger Rankila-Källström.

Även Theatre in Palm-forumet som inleddes 2022 stöds av programmet Kreativa Europa. Forumet består av 12 olika länder, och Åbo yrkeshögskola, därifrån sju personer deltar, koordinerar projektet. Det här är första gången som en finländsk aktör leder ett forum som finansieras av Kreativa Europa. Dessutom är det första gången som Kreativa Europa-finansiering beviljas till ett forum inom teaterbranschen. 

Forumets främsta målgrupp är framväxande teaterkonstnärer. Termen omfattar personer i alla åldrar, såväl personer i början av sin karriär som personer som byter karriär. Forumet och dess verksamhet är dock öppna även för konstnärer från andra branscher.

Projektet uppstod ur behovet att påverka karriärutvecklingen för framväxande konstnärer efter pandemin.

– För unga konstnärer inom teaterbranschen fördröjde pandemin karriärstarten väldigt mycket, så projektet kom i rätt tid. De första stegen i karriären kan vara mycket utmanande även utan en pandemi. Målet är att skapa verksamhet som särskilt skulle stödja deras karriärstart, berättar Rankila-Källström.

Aktörer i många storleksklasser deltar i projektet

Idén bakom projektet kom från grekiska Oceon Group. Det föreslogs att Åbo yrkeshögskola skulle ansvara för koordineringen, och de gick ivrigt med i att färdigställa planen. Projektet kändes bekant ända från början.

– Teatern är ändå det som vi utbildar här, så det kändes som att det här är exakt det vi har sökt. Projektet passar naturligt in i vår dagliga verksamhet.

I konsortiet med tolv länder deltar aktörer med mycket olika profiler. Till arbetsgruppen hör bland annat teatrar, organisationer inom tillämpad teater som når konstnärer samt projektbyråer som för samman konstnärer och projekt.

Aktörernas storleksklass varierar också mycket. Forumets minsta aktör är en rumänsk organisation som drivs av en person. Organisationen genomför festivaler i människors hem, och inträdesavgiften är föremål som används i föreställningarna. Som motsats till detta deltar också Cyperns nationalteater. Detta är ett bra bevis på att aktörer av alla storlekar och olika verksamhetsformer har möjlighet att delta i stora projekt.

– Det är viktigt att visa dessa olika modeller för hur man kan agera: att du mycket väl kan delta i ett sådant här stort projekt med en liten grupp. I forumet synliggörs att det här inte är långt borta eller avlägset från mig, utan det är helt möjligt att man med sin egen idé agerar som en del av ett sådant här projekt, berättar Rankila-Källström.

Evenemang både lokalt och internationellt

Projektet med tolv partnerländer gör det möjligt att ordna många evenemang och utbildningar både internationellt och lokalt, och de framväxande konstnärerna kan delta i en eller flera av projektets funktioner efter behov.

– För en konstnär kan det räcka med att delta i lokala evenemang, men för en annan kan det på ett naturligt sätt bli så att hen deltar i flera funktioner.

Under det treåriga forumet genomförs bland annat 60 Theatre Lab-utbildningar, konstnärmobilitet, tre residens och två festivaler. Forumet kulminerar i de tolv ländernas roadshow, under vilken man i varje land under en månads tid får se projektets slutresultat. I Åbo är roadshowens huvudsakliga resultat festivalen Nousut, som genomförs i samarbete mellan Åbo Konstakademi och Fabriksteatern. Under festivalen sparrar en mentor från Fabriksteatern lärdomsprov som producerats vid Konstakademin, och slutligen vidareförädlas de och visas upp på festivalen.

Men innan roadshowen är det ännu mycket på kommande. I början av december ordnades det första Theatre Lab i Åbo, och våren 2023 inleds Go and See-mobiliteterna, där konstnärer reser till ett partnerland för att bekanta sig med en teaterorganisations verksamhet. För närvarande pågår dock arbetet med den första residensen med miljötema, vars ansökan nyligen har inletts. Residensen är den första gemensamma verksamheten för alla organisationer som ordnas inom ramen för projektet och den genomförs digitalt.

– Till residensen väljs fem konstnärer från varje land som arbetar fysiskt sinsemellan i sitt eget land. Dessutom bildas par av grupperna mellan olika länder som arbetar tillsammans digitalt. Under residensen träffas dessutom hela gruppen på 60 personer på en gemensam onlineplattform. Konstnärerna arbetar med temat både i smågrupper, i par och under tre seminarier, berättar Rankila-Källström.

Alla resultat från forumet blir i slutet av projektet tillgängliga i ett digitalt bibliotek.

Dröm, kontakta, hitta behov och kompromissa

Samarbetet inom forumet har fungerat bra. Enligt Rankila-Källström har det varit lätt att nå diskussionskontakt och ömsesidig förståelse, eftersom teaterbranschen förenar alla aktörer i forumet.

– Jag har märkt att fysiska möten är mycket engagerande. Arbetsgruppens första live-möte utgjorde grunden för att bygga upp allt förtroende.

Dessutom har arbetsgruppen många både officiella och inofficiella möten på webben: till exempel går man igenom de officiella ärendena i anslutning till projektet vid styrgruppens möten, och bilaterala förhandlingar mellan organisationerna garanterar att aktörer av olika storlek har samma möjligheter för att genomföra projektet. Dessutom ordnar arbetsgruppen Spill the tea-möten där man går igenom hur alla har det och mest pratar om annat än jobbet. För att projektet ska fungera och lyckas är alla slags kontakter med arbetsgruppen viktiga.

För den som drömmer om att genomföra ett internationellt projekt lyfter Rankila-Källström fram fyra viktiga saker som behövs i verktygslådan.

Till den som planerar ett projekt vill jag säga att allt börjar med drömmar. Allt är möjligt, men sedan kräver det att du kontaktar människor och att du hittar människor som vill samma saker.

Å andra sidan måste man också tänka på att det aldrig är bra att göra saker bara för sig själv, utan också titta på det omgivande samhället. Ett bra projekt utgår från ett behov i samhället, såsom i detta fall från de framväxande konstnärernas trångmål. Dessutom är det viktigt att kunna kompromissa i projektsamarbetet: Rankila-Källström betonar att kompromisser leder till att man gör saker tillsammans, inte bara enligt en aktörs vision.

– Och till slut måste man bara våga och arbeta ganska hårt, skrattar hon.

Teaterbranschen växer på nytt efter pandemin

Förväntningarna och önskemålen för forumet är höga. En stor inverkan på hela teaterbranschen syns redan i att teaterbranschen inte tidigare beviljats denna finansieringsform. Ett annat konkret resultat är att man genom forumet bildar en omfattande, internationell konstnärsgrupp. Detta gör det till exempel möjligt för konstnärerna att i framtiden ha platser där de kan föreslå en egen gästföreställning. Rankila-Källström anser att det är mycket sannolikt.

Det viktigaste är naturligtvis projektets framväxande konstnärer och deras framtid. Det här projektet är väldigt pragmatiskt och aktivitetsbaserat, så vi är säkra på att nå vår målgrupp och skapa möjligheter för dem.

Om forumet underlättar åtminstone några personers karriär är det ju redan en stor seger.

Det viktigaste resultatet för Åbo yrkeshögskola är erfarenhet av att koordinera, administrera och genomföra ett stort projekt enligt tidtabellen. Rankila-Källström hoppas att om Finland i framtiden får liknande finansiering kunde Åbo yrkeshögskola erbjuda stöd för processen i rollen som mentor. Dessutom önskar hon att forumet i framtiden också kunde användas som modell för genomförandet av ett projekt och för att hjälpa människor att mötas.

Särskilt pandemin och dess inverkan på konstbranschen har påverkat Theatre in Palm-forumet mycket.

– Det har varit tråkigt att märka hur konsten skuffas åt sidan i en krissituation. Under pandemin har det uppstått resiliens och uppfinningsrikedom hos unga framväxande konstnärer, men det varar inte i all evighet. Därför är det viktigt att vi talar om detta som ett teaterprojekt. Vi tar nu åt oss det här, för det tillhör nu oss.

Rankila-Källström tackar finansiärerna för att de såg behovet av forumet.

– Konsten har ett egenvärde, den är inte bara ett verktyg för något. Och det är inte att konstnärer ska komma på jobb en hel kväll för ett kaffepaket. Det här är det arbete som vi ihärdigt måste hålla på med.


Text: Anni-Leena Alanen