Nyheter

Vad händer under läsåret 2023–2024?

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik
Barnen springer till skolan

Vid läsårets start är det viktigt att skapa samhörighet och en trygg vardag. På vår webbplats finns information inför det nya läsåret för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet, den grundläggande konstundervisningen samt om internationalisering. 

Sidan innehåller information om evenemang riktade till småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna samt om aktuella ämnen och reviderade grunder som träder i kraft. Informationen har sammanställts enligt utbildningsstadium för att den lätt ska kunna användas till stöd för det egna arbetet.