På den här sidan hittar du information om aktuella ämnen och evenemang inom småbarnspedagogik och utbildning samt om de senaste ändringarna i grunderna för läroplaner och examina för olika utbildningsstadier.
Barnen springer till skolan