Nyheter

EU:s kommande AI-akt omfattar snart även anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Lagstiftning
Utifrån EU:s rättsakt om artificiell intelligens bereds för närvarande nationell lagstiftning som preciserar rättsakten. Det här lönar det sig för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning att beakta redan nu.
Poika pelaa tablettitietokoneella

Europaparlamentet godkände 13.3.2024 rättsakten om artificiell intelligens, som väntas antas under sommaren.

De nya reglerna i akten fastställer tydliga krav och skyldigheter för utvecklare och användare av AI för olika användningssyften. Strävan är att främja tillförlitlig artificiell intelligens i och utanför Europa genom att se till att grundläggande rättigheter, säkerhet och etiska principer respekteras i AI-system och genom att ingripa i riskerna med effektiva och kraftfulla AI-modeller.

Utifrån rättsakten bereds för närvarande nationell lagstiftning som preciserar akten. Ansvaret för beredningen innehas i Finland av flera olika ministerier. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen informerar anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning närmare när rättsakten om artificiell intelligens har antagits och i takt med att den nationella preciserande lagstiftningen framskrider.

Det lönar sig för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning att följa med hur implementeringen av EU:s AI-akt och beredningen av den kommande nationella lagstiftningen framskrider.

EU:s AI-akt är världens första omfattande AI-lag.