Nyheter

Nationella uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik har publicerats för första gången

Aktuellt Förskoleundervisning Småbarnspedagogik Statistik Lärare och pedagogisk personal
Den första nationella statistiken om personalen inom småbarnspedagogik har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.
I förgrunden av bilden finns en låg koribållkorg. I bakgrunden kan man se små barn och en vuxen som står på knä på marken.

I de tre rapporterna som publicerats granskas ordinarie och visstidsanställd personal inom småbarnspedagogik enligt kommun och landskap vid statistikföringstidpunkten 31.12.2022 samt hyrd personal inom småbarnspedagogik som anlitats via ett rekryteringsföretag år 2022.  

Vipunen är utbildningsförvaltningens statistiktjänst. För tjänstens innehåll svarar undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. 

Inom småbarnspedagogiken arbetade nästan 52 000 hyrda anställda

Antalet anställda som arbetar med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter och som småbarnspedagogikaktören anlitat via ett rekryteringsföretag i kommuner, samkommuner och hos privata serviceproducenter uppgick under året som granskades till totalt 51 635 personer.

Majoriteten av den hyrda personalen inom småbarnspedagogiken, 87 procent, arbetade i Nyland. I genomsnitt arbetade 4 300 hyrda anställda inom småbarnspedagogiken varje månad. 

Privata serviceproducenter hade över 7 000 anställda

I slutet av 2022 arbetade totalt 7 098 anställda hos privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik. Av dessa var 5 580 ordinarie anställda och 1 581 visstidsanställda. 

För kommunernas och samkommunernas del saknas nationella uppgifter om det totala antalet ordinarie anställda och visstidsanställda, eftersom uppgifter saknas för kommunerna i Nyland och Egentliga Finland. Antalen enligt kommun kan granskas i rapporten Personal inom småbarnspedagogiken i landskap och kommuner.

Statistik om barn som deltog i småbarnspedagogik enligt modersmål

I samband med publiceringen av rapporterna om personalen publicerades den nya rapporten Barn som deltar i småbarnspedagogik enligt modersmål. Rapporten innehåller uppgifter på landskapsnivå om barn som deltar i småbarnspedagogik enligt modersmål vid tidpunkten för granskningen 31.12.2022.

Totalt 81,7 procent av alla barn som deltog i småbarnspedagogik hade finska som modersmål. Totalt 5,9 procent hade svenska som modersmål och 12,4 procent något annat språk som modersmål.

Mer detaljerad rapportering i fortsättningen

Avsikten är att rapporteringen om personalen inom småbarnspedagogik år 2023 ska vara mer detaljerad än rapporteringen om personalen år 2022. 

”Vår avsikt är att publicera en mer omfattande rapport med uppgifterna för år 2023. Rapporten kommer att innehålla fler uppgifter, såsom centrala nyckeltal för personalen inom småbarnspedagogiken, antalet visstidsanställda under hela statistikåret, åldersfördelningen inom personalen och personalens deltagande i fortbildning”, säger specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen Aino Röksä.

Målet är att rapporterna om småbarnspedagogik år 2024 ska utvecklas i synnerhet när det gäller uppgifter om språk och visualisering av nyckeltal inom småbarnspedagogiken. Till exempel läggs en visualisering av en karta till på rapporten Småbarnspedagogik nyckeltal under 2024. Med hjälp av kartan kan de centrala nyckeltalen inom småbarnspedagogiken granskas enligt landskap. 

Från och med år 2024 statistikförs även uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken

I informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen samlas uppgifter in om barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare samt verksamhetsställen och personal inom småbarnspedagogik. 

Från och med år 2024 sparas även uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken. Om införandet av dessa uppgifter föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), vars ändringar (67/2023) trädde i kraft 1.1.2024. Kommunerna och samkommunerna uppger antalet förvaltningsbeslut för kommunala och privata producenter av småbarnspedagogiktjänster enligt åldersgrupp, enligt vilka barnet ges intensifierat eller särskilt stöd eller stödtjänster inom allmänt stöd inom småbarnspedagogiken.

Uppgifterna i årsrapporten utgår från de uppgifter som de kommunala och privata aktörerna inom småbarnspedagogik har fört in i Varda. Uppgifterna förs in av kommuner (med undantag för Åland) och samkommuner i Finland. Även privata serviceproducenter, det vill säga privata familjedagvårdare, gruppfamiljedaghem och daghem, för in uppgifter i tjänsten. 

Uppgifterna om småbarnspedagogik år 2022 har publicerats i tjänsten Vipunen i början av maj 2023. De rapporter om personalen som nu publicerats kompletterar rapporterna som publicerades under våren. Målet är att i fortsättningen publicera en årsrapport som innehåller uppgifter om såväl småbarnspedagogiken som personalen varje vår.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Aino Röksä, Nationella informationsresurser vid Utbildningsstyrelsen, aino.roksa [at] oph.fi (aino[dot]roksa[at]oph[dot]fi), tfn +358 295 331 911