Nyheter

Stöd för bedömningen – Anmäl dig till vårens utbildningstillfällen!

Aktuellt Bedömning och betyg
Utbildningsstyrelsen ordnar med början i februari 2024 tillsammans med Regionförvaltningsverket (RFV) gemensamma utbildningstillfällen till stöd för bedömningen i den grundläggande utbildningen. Det är nu möjligt att anmäla sig till vårens avgiftsfria utbildningstillfällen.
Barnet pekar på bordet. I bakgrunden kan du se en lärare som gör en gest mot skärmen.

Vid tillfällena presenteras riktlinjerna för bedömningen, det vill säga kapitel 6 i de år 2020 reviderade grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och bedömningskriterierna och kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 som trädde i kraft 1.8.2023. 

Utbildningstillfällena är gratis och målgruppen är lärare i årskurs 3–6, rektorer och övrig personal. Målet för utbildningstillfällena är att stärka lärarnas bedömningskompetens utgående från deras eget utgångsläge. I programmet ingår föreläsningar och bland annat diskussioner i grupper. 

Närtillfällena på svenska ordnas kl. 9–15 på följande orter:

Helsingfors 13.3.2024

Vasa 14.3.2024

 

Närtillfällena på finska ordnas kl. 9–15 på följande orter:

Torneå tisdag 13.2.2024

Enare torsdag 15.2.2024

Uleåborg onsdag 28.2.2024

Tammerfors tisdag 12.3.2024

Åbo torsdag 14.3.2024

Kuopio tisdag 19.3.2024 

Helsingfors onsdag 20.3.2024

Kouvola torsdag 21.3.2024

 

Mer information:

undervisningsrådet Maj-Len Engelholm fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn +358 29 533 1601

undervisningsrådet Tiia Hintsa, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn +358 29 533 1965
undervisningsråd Hanna Pohjonen, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn +358 29 533 1801