Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport EWoS) är Europeiska kommissionens initiativ för att främja sport och motion överallt i Europa. Dess mål är att inspirera européerna att #BeActive regelbundet och röra på sig mer i vardagen. Temaveckan ordnas den 23–30 september varje år över hela Europa.
Lapsijoukko liikkuu