Juliste 9

Sessionen består av tre delar.

Del 1: Presentation av ungdomsstrategin

 • Men hjälp av affischer sätter du dig in de 11 värdena i EU:s ungdomsstrategi.
 • Handledaren talar om hur övningen utförs.

Del 2: Jag och strategin

 • Du bekantar dig med ungdomsstrategins värden ur din egen, din organisations och hela samhällets synvinkel.
 • Handledaren talar om hur övningarna utförs.

Del 3: Ungas röst och ungdomsstrategin i ett spel

 • Under ledning av handledaren indelas alla deltagare i grupper. 
 • Gå med din grupp till märket för spelplatsen. Där ser du vilken figur ni spelar med.
 • Gå till spelfigurens webbsida. Det finns en direktadress till webbsidan för varje spelfigur: oph.fi/barja | oph.fi/cosmo | oph.fi/hanski | oph.fi/josa | oph.fi/jules
 • Lyssna på er spelfigurs hälsning och historia.
 • Bekanta dig med spelfiguren genom att läsa informationen på figurens kort.
 • Se till att du har papper och penna.
 • Spelet börjar med övning 1 och går vidare i nummerordning.
 • Spelets gång och instruktioner finns på er spelfigurs sida.
 • Varje övning har en rekommenderad speltid. Se till att er grupp håller tidtabellen. Ni kan till exempel välja en i gruppen att hålla koll på tiden.

Be handledaren om hjälp och råd.