Hoppa till huvudinnehåll
Undomar, värden och EU

Välkommen att få veta mer om EU:s ungdomsstrategi!

Det här är en helhet av metoder med vilka du kan behandla EU:s ungdomsstrategi i olika situationer och med olika målgrupper.

Metoder för värde- och strategidiskussioner med unga

Metoderna i Ungdomar, värden och EU ger

  • en heltäckande bild av EU:s ungdomsstrategi för 2019–2027,
  • möjlighet att reflektera över sina egna värderingar i relation till ungdomsmålen,
  • verktyg för analys av organisationens arbete i relation till EU:s ungdomsstrategi.

Helheten innehåller tre delar att genomföras som grupparbete:

  • Affischer för att bekanta sig med de 11 värderingarna eller målen i EU:s ungdomsstrategi.
  • Övningar för att sätta sig in i hur ungdomsmålen genomförs på individers, organisationers och på hela samhällets nivå.
  • Spelfigurer för att höra ungas röst och leva sig in i olika ungdomars vardag, drömmar och utmaningar samt hjälpa dem att komma vidare i livet.

Så här använder du helheten Ungdomar, värden och EU

Metoderna kan användas med både vuxna och unga. Temat kan behandlas med unga exempelvis inom ungdomsverksamhet, på lektioner i samhällslära eller som del av internationellt ungdomsutbyte.

Metoderna är utmärkta att användas också på personalens utvecklings- och planeringsdagar eller på utbildningar och nätverksträffar inom ungdoms- och utbildningsområdet.

Med hjälp av metoderna kan ni väcka diskussion om värderingar eller analysera den egna organisationens strategi och verksamhetssätt i relation till tankar bland europeiska ungdomar. Går er verksamhet i samma riktning som EU:s ungdomsstrategi? Tar sig målen uttryck i konkreta arbetssätt i vardagen på er arbetsplats? Och i det finländska samhället?

Det tar ungefär 90 minuter att göra alla delar, men du kan anpassa helheten till dina egna behov. En person är handledare och de övriga kan njuta av att delta. På den här sidan finns alla uppgifter och allt material samt detaljerade instruktioner för handledare och deltagare.

Skapad av unga i Lahtis

Metodhelheten har tagits fram i samarbete med dramaverkstaden inom ungdomsservicen i Lahtis. Vi ville veta vad unga anser om EU:s ungdomsstrategi. Hur skulle de synliggöra värdena och målen som ingår i den?

Nu är det din tur! Delta och grunna över vad de europeiska ungdomsmålen innebär för dig, din organisation och ditt samhälle.


Vilka tankar väcker EU:s ungdomsstrategi? Delta i debatten!

EU:s ungdomsstrategi baserar sig på ungdomsmålen som samlades in bland europeiska unga i samband med ungdomsdialogen (EU Youth Dialogue) 2017–2019 .

Vi hoppas att du talar om vilka tankar och känslor EU:s ungdomsstrategi och den här metodhelheten väcker. När du deltar i debatten på sociala medier använd hashtaggarna

#EUYouthStrategy och #EUYouthGoals.

 

Ytterligare information och återkoppling

Behöver du hjälp med att tillämpa metoderna eller vill du ge återkoppling på helheten Ungdomar, värden och EU?

Kontakta oss: Jutta Kivimäki