Europeisk mobilitet inom Erasmus+ (KA131) stöder fysiska och blandade utlandsperioder för högskolornas studerande och personal samt blandade intensivkurser i programländer i Europa och begränsat också i partnerländer runt om i världen.
Pile of study books in the foreground and some students sitting at the background

Under utlandsperioderna kommer deltagarna i kontakt med olika synpunkter, kunnande, undervisnings- och forskningsmetoder samt praxis inom sin bransch. Under utbytet kan de utveckla sina kommunikations-, språk- och problemlösningsfärdigheter, interkulturell kompetens och forskningskompetens samt andra färdigheter, till exempel digital kompetens. Utlandsperioderna kan också bidra till deltagarnas personliga utveckling, såsom självkänsla och anpassning till nya situationer.