Här hittar du information om de ansökningar som Utbildningsstyrelsen godkänt inom Erasmus+ för ungdomsområdet och om de projekt som beviljats bidrag inom området för programperioden 2021–2027.

Här hittar du de finansieringsbeslut som fattades under programperioden 20142020: