Kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildningen (Capacity Building in the field of Vocational Education and Training) utvecklar yrkesutbildningen i icke-associerade tredjeländer.