Culture Moves Europe finansierar mobilitet för personer som arbetar inom konst och kultur i Europa. Konstnärer och andra professionella personer inom kulturbranschen samt små grupper kan ansöka om mobilitetsstipendium från programmet. För residensorganisationer erbjuder programmet finansiering för att ordna residens. Culture Moves Europe-programmets finansieringsansökningar är öppna varje år från hösten till våren.
Värikäs ja vauhdikas kuvakollaasi, jossa on hymyileviä ihmisiä, antiikin veistos kukkaseppele päässään, levysoitin ja teksti Culture Moves Europe.

Culture Moves Europe är EU:s första permanenta program för mobilitetsstöd inom kultursektorn. Finansieringen kommer från programmet Kreativa Europa.

Under perioden 2022–2025 beviljas cirka 7 000 konstnärer, andra som arbetar inom kulturbranschen eller residensarrangörer i Europa bidrag ur programmet. Goethe-Institut ansvarar för det praktiska genomförandet av programmet.