Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet. Programmet finansierar högskolornas utbildningssamarbete genom samarbets- och mobilitetsprojekt.

Kaksi miestä opiskelijakirjaston sohvalla lukemassa. Taustalla muita pöydän ääressä.

Updated