Den här sidan updateras senare.

Mobilitetsprojekten för ungdomsarbetare utvecklar yrkeskunskaperna bland dem som arbetar med ungdomar. Projekten gör det möjligt att bekanta sig med bästa praxis inom europeiskt ungdomsarbete samt exportera finländskt kunnande inom ungdomssektorn. Ett projekt som planeras och genomförs i form av internationellt samarbete gagnar såväl deltagarna som deras bakgrundsorganisationer.

Nuorisotyöntekijöitä seminaarissa

Du som arbetar med ungdomar behöver också ibland nya perspektiv, omväxling, stimulans och intressanta internationella möten. Utöver yrkeskunskaperna förstärker mobiliteten dina nätverk och bidrar till att upprätthålla dina språkkunskaper.

Ett mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare kan till exempel vara ett internationellt seminarium, en utbildning, ett studiebesök eller byggande av partnerskap.

Ett bra mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare

  • baserar sig på ett behov som alla deltagande organisationer kan identifiera i sitt arbete,
  • planeras och genomförs i nära samarbete mellan partnerna,
  • har direkt inverkan på det vardagliga ungdomsarbetet i och med att det förbättrar de enskilda deltagarnas kompetens och därmed ungdomsarbetets kvalitet i organisationerna som deltar i projektet,
  • är en logisk helhet där de olika skedena från planering till spridning av resultaten har planerats med ett tillräckligt långt tidsperspektiv,
  • bygger på mångsidiga lärandemetoder som spridning av god praxis, dialog, praktiska övningar och aktiviteter,
  • stöder analys av erfarenheterna och identifikation av lärandet och insikterna med hjälp av exempelvis Youthpass,
  • evaluerar och mäter resultat och effekter,
  • kommunicerar effektivt – särskilt om projektets resultat och produkter.

Projektevalueringen 2020 ger prioritet åt projektansökningar med följande teman: marginaliserade unga, stöd av diversitet, interkulturell och/eller interreligiös dialog, europeiska värden som frihet, tolerans och människovärde, multilitteracitet, kritiskt tänkande, stöd av ungas initiativförmåga, digitalt ungdomsarbete och förebyggande av våldsam radikalisering.