Youthpass är ett webbverktyg som hjälper till att identifiera lärande inom EU-ungdomsprogrammens projekt. Det baserar sig på nyckelkompetensområden inom icke-formellt lärande och projektens deltagare kan själva bedöma sitt lärande med hjälp av Youthpass. Youthpass är samtidigt ett deltagarintyg där deltagaren själv har antecknat det hen lärt sig inom projektet.

Youngsters from the international youth exchange looking at a smartphone

Vad är icke-formellt lärande?

Finansieringen inom EU:s ungdomsprogram är inriktad speciellt på att stödja icke-formellt lärande på ungdomsområdet.

Icke-formellt lärande

  • är målinriktat lärande som sker utanför skolundervisningen,
  • baserar sig på inlärarens eget intresse,
  • planeras och utvärderas av inläraren själv,
  • utnyttjar informella metoder,
  • sker i grupp, ensam eller med stöd från vuxna.

Icke-formellt lärande fokuserar på att utöka kunnandet istället för att bara ta till sig information. Förutom information består kunnandet av färdigheter, attityder, nätverk, beredskap och värden.

Ungas icke-formella lärande sker bland annat genom deltagande i ungdomsarbete och organisationers verksamhet, ledda hobbyer samt internationella aktiviteter. Exempelvis inom ungdomsutbyte, volontärtjänst och solidaritetsprojekt deltar ungdomarna i icke-formella lärandeprocesser.