Föreskrifter och anvisningar

Anvisningar för gymnasiediplomet i teaterkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2022

Gymnasieutbildning Teaterkonst
Anvisningar för gymnasiediplomet i teaterkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter  1.8.2022

Anvisningar för gymnasiediplomet i teaterkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2022
(pdf, 211.33 KB)

Ladda ned

Författare
Opetushallitus
År
2022
ISBN pdf
978-952-13-6813-4
Serie
Määräykset ja ohjeet 2022:10b
ISSN pdf
1798-8888
ISSN tryckt
1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska