Guider och handböcker

Intensifierad och personlig elevhandledning

Personlig tillämpning Undervisning och handledning Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
Pärm bild

Intensifierad och personlig elevhandledning
(pdf, 755.82 KB)

Ladda ned

Den här guiden för elevhandledning ger information om vad man bör beakta när man verkställer elevens rätt till elevhandledning enligt behov (lagen om grundläggande utbildning 11 a §). I guiden beskrivs vad man ska beakta när man bedömer en grundskolelevs färdigheter för utbildnings- och karriärhandledning, det vill säga elevens behov av intensifierad personlig elevhandledning. 

Elevhandledningen och handledningsmiljön som är avsedda för alla elever lägger grunden för intensifiering av handledningen. I guiden ser man närmare på hurdant tänkande som kan inverka på ett negativ sätt på elevens karriärval samt vad man bör fästa särskild uppmärksamhet vid i utvecklingen av elevhandledningen i grundskolan.

Författare
Petri Niemi
År
2022
ISBN pdf
978-952-13-6854-7
Serie
Guider och handböcker 2022:2b
ISSN pdf
1798-8969
Publikationen finns på följande språk
Svenska